Logo

Banknot reklamowy Wiosna 04 (Pokrzewka czarnołbista)

Oznaczenie: 04
Data druku: 2004
Odmiany: a) AA 0013808 (dzwon wykonany farbą zmienną optycznie);
b) BB 0013245 (dzwon bez farby zmiennej optycznie, tylko suche tłoczenie)
Wymiar: 150 mm x 80 mm
    Znak wodny: W niezadrukowanym polu w świetle przechodzącym uwidacznia się wielotonowy znak wodny przedstawiający piejącego koguta wypinającego dumnie przed siebie pierś. Ptak ten poprzez codziene pianie przed wschodem słońca w oczach naszych przodków miał zdolność pokonywania złych mocy i oddalania wszelakich nieszczęść i niebezpieczeństw grożących nam ze strony sił nieczystych. Według tradycji jego poranne popisy wokalne zmuszają do odwrotu demony nocy i zwiastują nadejście nowego słonecznego dnia, a więc jego obecność w znaku wodnym symbolizuje przezwyciężenie ciemności, którą jest zima i początek dnia - wiosnę. Dawniej obszary na których słychać było pianie koguta uważano powszechnie za bezpiecze, a tam gdzie głos kura nie dochodził miały być szczegónie narażone na oddziaływania upiorów i czrownic. W pobliżu nóg koguta wkomponowano dodatkowo znak filigranowy w postaci oznaczenia cyfrowego „04”.
    Strona przednia: Tematem przewodnim waloru jest wiosna, kojarzona jednoznacznie z budzącą się do życia przyrodą , a więc nic dziwnego, że motywem dominującym na stronie przedniej jest ptak stojąca nad gniazdem z jajami będącymi symbolem nowego życia. Ptakiem tym jest pokrzewka czarnołbista (kapturka) występująca dość licznie w zachodniej Azji, północnej Afryce i Europie z wyjątkiem pónocych rubieży. Populacje zamieszkujące Czarny Ląd i Azję Mniejszą prowadzą osiadły tryb życia w przeciwnieństwie do krewnych z północny zmuszonych do migracji w okresie zimy do Afryki lub na południe Europy. Ptak ten jest pospolity na terenenie całej Polski. Mimo niewielkich rozmiarów posiada dość krępą budowę ciała. Wierzch ciała szary, a spód oliwkowoszary. Dziób i nogi koloru ciemnego. Rozróznienie samicy od samca nie sprawaia najmniejszych problemów dzięki dymorfizmowi płciowegmu - samiec na głowie ma czarną czapeczkę, a samica rdzawordzawobrązową. Młode osobniki przypominają samice - wraz z dojrzewaniem rdzawa czapeczka na głowie samców zmienia kolor na czarny. Pokrzewki po przylocie do Polski podczas wiosennej migracji między marcem a majem rozpoczynają toki. Gustują w siedliskach cechujących się dużym zadrzewnienie co powoduje, że do gniazdowania wybierają przeważnie lasy mieszane i liściaste, parki oraz wszelkeigo rodzaju zarośla. Gniazda uwite z suchych liści, trawy i gałązek tworzą luźną konstrukcję wkomponowaną w boczne gałęzie drzew lub zarośla jeżyn. Podczas lęgów zapoczątkowanych od kwietnia samica znosi 5 beżowych jaj nakrapianych ciemnobrązowymi plamami z których po około dwóch tygodniach wykluwają się pisklęta. Na baczności muszą mieć się owady żerujące na drzewach owocowych, gdyż stanowią one główny przysmak kapturki. Późnym latem i podczas migracji do jej jadłospisu dołącza pokarm roślinny pod postacią nasion, jagód i malin.

    Dwa przeciwległe narożniki waloru zdobią dzwony obwieszczające donośnym dźwiękiem nadjeście wiosny. W przypadku serii AA zostały one wykonane przy pomocy elemetów zabezpieczających których weryfikacji można dokonać poprzez przechylenie banknotu, co niewątpliwie ma imitować ruch dzwonów podczas bicia. Ze zmianą kąta obserwacji wewątrz dzwonu umieszczongo w prawym dolnym rogu dostrzegamy dzięki efetowi kątowemu cyfrę „04”, a dzwon w lewym górnym rogu wykonany farbą zmienną optycznie zmienia kolor z fioletowego na brązowy (dla serii BB elemet ten wykonany jest przy pomocy suchego tłoczenia). W 2004 roku PWPW obchodziła 85 lecie swojej działalności o czym przypomina biegnący przez środek waloru irydyscentny pasek z okolicznościowym napisem. Druk w kolorze brązowym i zielonym - wklęsłodruk, poddruk offsetowy zielony, beżowy, niebieski.
    Strona odwrtona: Na tle panoramy miasta zza horyzontu wyłania się słońce. Promienie wsponmianego ciała niebieskiego świadczą o nadejściu cieplejszych dni. Do ich przedstawienia projektantaka posłużyła się rozetą. U góry w prawym rogu rysunek gęsi na podniebnym szalku. Według przysłowia jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale czy gęś na pewno jest sama? Oglądając druk w świetle ultrafioleowym dostrzeżemy jeszcze pięciu współtowaryszy podążających za nią co niewątpliwie oznacza rychły koniec mrozów. Nad miastem góruje wieża kościelna zwięczona kogutem, który ma za zadanie przyspieszyć nadejście wiosny. W oddali widać drogę i pola uprawne. Druk irysowy offsetowy niebiesko-beżowo-fioletowo-czerwony.
Autor: Projektantem waloru jest Jan Maciej Kopecki.
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Zabezpieczenia: Do zabezpieczeń można zaliczyć:
▸nitka zabezpieczająca - metalizowana nitka okienkowa;
▸mikrodruki offsetowe - na awersie powtarzające się napisy „PWPW SA” (z lewej strony wizerunków dzwonów w lewym górnym i prawym dolnym rogu oraz z prawej strony pola niezadrukowanego), „PAŃSTWOWA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA” (z prawej strony pola niezadrukowanego), „PWPWSA” (wyodrębniony kwadrat za wizerunkiem pokrzewka czarnołbistego), na rewersie powtarzające się napisy „PWPWSA” (wyodrębnione pola na górnym i dolnym marginesie oraz pole stanowiące fragment wieży);
▸farba zmienna optycznie - na awersie w lewym górnym rogu dzwon zmieniające kolor w zależności od kąta patrzenia z fioletowego na brązowy, na rewersie oznaczenie cyfrowe „04” zmieniające kolor w zależności od kąta patrzenia z złotego na zielony;
▸farba irydyscentna - na awersie przechodzący przez wizerunek ptaka pasek z powtarzającym się napisem „85/lat/PWPW SA” widoczny pod określonym kątem obserwacji;
▸recto-verso - fragmenty prostokąta z oznaczeniem cyfrowym „04” wydrukowane po obu stronach banknotu, uzupełniają się pod światło tworząc całość;
▸efekt kątowy pojedynczy - na awersie w prawym dolnym rogu w zadrukowanym polu z dzwonem widoczne w zależności od kąta patrzenia oznaczenie cyfrowe „04” w układzie pionowym;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle podczerwonym - na awersie nitka zabezpieczająca oraz fragmenty grafiki wydrukowane farbą w kolorze brązowym (początek i środek napisu „Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.” na lewym marginesie, dzwon w lewym górnym rogu, gniazdo pokrzewki czarnołbistej oraz część cyfr „04” w prawym górnym rogu), na rewersie dwukrotne oznaczenie serii i numeracji oraz w prawym dolnym rogu cyfry „04”;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym (długość fali 365 nm) - włókna zatopione w masie papierowej w kolorze niebieskim, na rewersie oznaczenie serii i numeru w kolorze zielonym, w zadrukowanym polu zarys budynków, droga oraz pięć gęsi lecących nad wieżą w kolorze pomarańczowym (dla fali o długości 254 nm w kolorze jsnopomarańczowyn).
Ciekawostki: Walor ten mimo skromnej szaty graficznej to jak na ówczesne czasy posiadał najnowocześniejsze elemnety zabezpieczające papieru i druku.
Znak wodny z filigranem


Znak wodny z filigranem


Mikrotekst negatywowy w stalorycie


Mikrotekst pozytywowy w stalorycie


Mikrotekst irysowy w offsecie


Mikrotekst pozytywowy i negatywowy w offsecie


Mikrotekst pozytywowy i negatywowy w offsecie


Mikrotekst pozytywowy w offsecie


Przetłoczenie stalorytu


Relief w offsecie


Pasowanie stalorytu z offestem


Druk irysowy


Druk irysowy

Efekt kątowy


Farba irydyscentna


Zabezpieczenia widoczne w UV


Zabezpieczenia widoczne w UV


Numeracja typograficzna


Stalorytowy wizerunek ptaka


Awers w podczerwieni


Rewers w podczerwieni


Numeracja typograficzna


Rozeta

Metalizowana nitka okienkowa

Recto-verso

Recto-verso

Farba zmienna optycznie

Farba zmienna optycznie
 

Do opisu banknotu wykorzystano informacje z folderu wydawanego do tego druku promocyjnego przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych oraz stron interntowych: www.ekologia.pl, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapturka,
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro