Logo

Banknot testowy Pszczoła miodna 012

Oznaczenie: 012
Data druku: 2012
Wersja: a) JK 0000000 (JK nawiązuje do inicjałów Justyny Kopeckiej)
b) brak serii i numeracji
Wymiar: 139 mm x 68 mm
Shadow Image: Powtarzający się napis „SECURENCY” nachylony pod kątem 45° w kilku linijkach, między krórymi występuje odstęp około 2cm. Co druga linijka tekstu stanowi odbicie lustrzane poprzedniej. Dodatkowo pomiędzy napisami zostało umieszczone logo spółki Securency Pty Ltd założonej w 1996 roku przez Bank Rezerw Australii (RBA) i brytyjską firmę Innovia Films PLC. W lutym 2013 Innovia Films wykupiła udziały spółki Securency Pty Ltd i zmieniła nazwę spółki na Innovia Security Pty Ltd.
Awers: W centrum wizerunek pszczoły miodnej zbierającej pyłek z lili. Z lewej strony 4 pszczoły znajdujące się na plastrach miodu. Z prawej strony taniec wywijany pszczoły. Taniec pszczół nazywany jest również mową pszczoły i przy jego pomocy pszczoły porozumiewają się. Druk w kolorze brązowym i zielonym - wklęsłodruk, poddruk irysowy offsetowy zielono-fioletowo-niebieski.
Rewers: W środku banknotu od lewej strony ilustracje robotnicy, trutnia i królowej matki. Poniżej tekst „Pszczoła miodna występuje tam, gdzie rosną rośliny kwitnące. Żyje/w rojach, żywi się nektarem, pyłkiem i spadzią. Robotnice osiągają długość/15 mm, żyją od 4 do 24 tygodni. Trutnie mają około 20 mm, żyją od/4 do 5 tygodni. Królowa matka mierzy około 22 mm i żyje nawet do 7 lat.”. Z lewej strony nadlatująca pszczoła na kwiat rzepaku. Kolorystyka taka jak na awersie - wklęsłodruk i offset.
Autor: Projektantem waloru jest Justyna Kopecka. Rytowaniem zajęła się Justyna Kopecka wspólnie z Krystianem Michalczukiem.
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Zabezpieczenia: Do zabezpieczeń można zaliczyć:
▸mikrodruki - na awersie powtarzające się cyfry „012” (w sześciobokach w wyodrębnionych polach w kolorze fioletowym na górze i dole banknotu), „PWPWSA” (wyodrębnione pole na górze i dole waloru pomiędzy polami z sześciobokami w kolorze fioletowym i zielonym), „PAŃSTWOWAWYTWÓRNIAPAPIERÓWWARTOŚCIOWYCHSA” (pod i nad polami na górze i dole banknotu z sześciobokami w kolorze fioletowym i zielonym), na rewersie powtarzające się napisy „PWPWSA” (wypełnienie sześcioboków pod i nad polem w kolorze żółtym);
▸farba zmienna optycznie - na awersie w lewym górnym rogu oznaczenie cyfrowe „012” zmieniające kolor w zależności od kąta patrzenia z złotego na zielony;
▸farba metaliczna - na rewersie w prawym górnym rogu grafika ula w kolorze złotym;
▸farba irydyscentna - na awersie pomiędzy grafiką pszczoły a oznaczeniem cyfrowym w lewym górnym rogu „012” wizerunek kwiatu (prawdopodobnie storczyk) widoczny pod określonym kątem obserwacji;
▸recto-verso - fragmenty wizerunku pszczoły wydrukowane po obu stronach banknotu, uzupełniają się pod światło tworząc całość;
▸efekt kątowy pojedynczy - na rewersie w lewym dolnym rogu w plastrach miodu widoczna w zależności od kąta patrzenia pszczoła;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle podczerwonym - na awersie cyfra „012” w lewym górnym rogu, na rewersie dolna seria i numeracja oraz grafika ula;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym - na awersie z lewej strony grafiki pszczoły bliżej dołu widoczny prostokąt w kolorze żółtym wewnątrz, którego widać liczbę „012”
Ciekawostki: Jest to pierwszy banknot testowy wykonany przez PWPW na podłożu polimerowym z dwuosiowego polipropylenu (Biaxially Oriented Polypropylene - BOPP). Banknot ten nie posiada charakterystycznego dla banknotów polimerowych przeźroczystego okienka.
Shadow Image


Shadow Image


Mikrotekst offsetowy negatywowy


Mikrotekst offsetowy (pozytywowy i negatywowy)


Mikrotekst offsetowy (pozytywowy i negatywowy)


Mikrotekst offsetowy negatywowy


Mikrotekst offsetowy negatywowy


Mikrotekst offsetowy negatywowy


Druk irysowy


Druk irysowy


Awers w podczerwieni


Rewers w podczerwieni


Efekt kątowy


Farba metaliczna


Farba irydyscentna


Zabezpieczenia widoczne w UV - rewers


Zabezpieczenia widoczne w UV - rewers


Stalorytowy wizerunek pszczoły


Druk stalorytniczny

Recto-verso

Recto-verso

Farba zmienna optycznie
 

Część zdjęć jest autorstwa użytkownika forum monety.pl o nicku Lenny. Zdjęci są zamieszczone za zgodą autora.
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro