Logo

Banknot promocyjny Pszczoła miodna 013

Oznaczenie: 013
Data druku: 2013
Seria i numer: JK 0091254 (JK nawiązuje do inicjałów Justyny Kopeckiej)
Wymiar: 139 mm x 68 mm
Shadow Image: Plastry miodu biegnące wzdłuż zmiennego optycznie efektu Aurora®. Każdy plaster miodu przylegające bezpośrednio do zabezpieczenia Aurora® posiada dwukrotnie napis „GUARDIAN” (nazwa podłoża polimerowego, na którym wyprodukowano banknot), z których jeden jest obrócony o 180°. Dodatkowo napisy „GUARDIAN” w plastrach miodu są wykonane naprzemiennie, jako negatywowe i pozytywowe.
Awers: W centrum wizerunek pszczoły miodnej zbierającej pyłek z lilii. Z lewej strony wizerunki pszczół znajdujących się na plastrach miodu. Na lewym i prawym marginesie grafiki storczyków. Z prawej strony w przeźroczystym okienku pszczoła zbierająca nektar z storczyka. Druk w kolorze brązowym i zielonym - wklęsłodruk, poddruk irysowy offsetowy zielono-fioletowo-niebieski.
Rewers: W środku banknotu od lewej strony ilustracje robotnicy, trutnia i królowej matki. Poniżej tekst „Pszczoła miodna występuje tam, gdzie/rosną rośliny kwitnące. Żyje w rojach, żywi się/nektarem, pyłkiem i spadzią. Robotnice osiągają/długość 15 mm, żyją od 4 do 24 tygodni. Trutnie/mają około 20 mm, żyją od 4 do 5 tygodni. Kró-/lowa matka mierzy około 22 mm i żyje nawet do 7 lat.”. Poniżej wizerunku królowej matki taniec wywijany pszczół nazywany mową pszczół. Przy jego pomocy pszczoły porozumiewają się. Na lewym i prawym marginesie grafiki storczyków. Z lewej strony w przeźroczystym okienku pszczoła zbierająca nektar z storczyka. Kolorystyka taka jak na awersie - wklęsłodruk i offset.
Autor: Projektantem waloru jest Justyna Kopecka. Rytowaniem zajęła się Justyna Kopecka wspólnie z Krystianem Michalczukiem.
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Zabezpieczenia: Do zabezpieczeń można zaliczyć:
▸mikrodruki - na awersie powtarzający się napis „PWPWSA” (wyodrębnione pole na górze i dole waloru w kolorze fioletowym i zielonym, wypełnienie roślin stanowiących tło oraz wnętrze łodyg kwitu), na rewersie powtarzające się napisy „PWPWSA” (pola na górze i dole banknotu z sześcioboków w kolorze fioletowym z prawej strony królowej matki);
▸farba zmienna optycznie - na awersie w lewym górnym rogu oznaczenie cyfrowe „013” zmieniające kolor w zależności od kąta patrzenia z złotego na zielony;
▸efekt zmiennie optyczny Aurora® - na awersie z prawej strony pszczoły miodnej na górze i dole plastry miodu zmieniający kolor w zależności od kąta obserwacji (wykorzystano tutaj zmienny optycznie efekt Aurora® oraz półprzezroczysty efekt Aurora®, następuje zmiana koloru pomarańczowego w purpurowy, fioletowego w szmaragdowy i zielonego w indygo), na rewersie z lewej strony wizerunku robotnicy na górze i dole plastry miodu zmieniający kolor w zależności od kąta obserwacji (wykorzystano tutaj tylko zmienny optycznie efekt Aurora®, następuje zmiana koloru pomarańczowego w purpurowy, fioletowego w szmaragdowy i zielonego w indygo);
▸efekt metaliczny Metalix® - a awersie w lewym dolnym rogu złote i srebrne plastry miodu na których znajdują się dwie pszczoły i oznaczenie cyfrowe „013” w kolorze fioletowym, na rewersie w prawym dolnym rogu złote i srebrne plastry miodu na których ukazano taniec wywijany pszczół w kolorze niebieskim, na awersie i rewersie w przeźroczystym okienku pszczoła w kolorze niebieskim z złotymi detalami i niebieskie i złote plastry miodu, na lewym i prawym marginesie na obu stronach waloru złote storczyki z białymi tonalnymi detalami;
▸recto-verso - fragmenty wizerunku pszczoły wydrukowane po obu stronach banknotu, uzupełniają się pod światło tworząc całość;
▸SICPAPROTECT® - specjalnie zaprojektowany lakier przez firmę Sicpa mający na celu zwiększyć trwałość i odporność na zabrudzenia banknotu;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle podczerwonym - na awersie cyfra „013” w lewym górnym rogu oraz na obu stronach waloru zabezpieczenia wykonane przy wykorzystaniu efektu Metalix® i Aurora®;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym - na awersie
Ciekawostki: Banknot ten wykorzystuje część szaty graficzne z banknotu testowego „Pszczoła miodna 012”. Został ona wyprodukowany na takim samym podłożu. Zastosowano w nim wiele najnowszych zabezpieczeń stosowanych w banknotach polimerowych, między innymi przeźroczyste okienko, którego nie posiadała wcześniejsza wersja. Posiada on zdecydowanie żywsze kolory niż banknot testowy „Pszczoła miodna 012”, co zdecydowanie podnosi jego atrakcyjność. PWPW w procesie akredytacji mającej na celu otrzymania certyfikat GPA (Guardian Printer Accreditation), który upoważnia do produkcji banknotów na podłożu polimerowym Guardian® wykonała liczne testy lakieru SICPAPROTECT®, które dały pozytywne rezultaty. Zmiana koloru plastrów miodu w wyniku efektu Aurora® ma prezentować drogę powrotną pszczoły z pola do ula.
Shadow Image


Shadow Image


Efekt metaliczny Metalix® - kwiaty starczyka


Efekt metaliczny Metalix® - pszczoły


Efekt metaliczny Metalix® - kwiaty storczyka


Efekt metaliczny Metalix® - pszczoły


Efekt metaliczny Metalix® - kwiaty storczyka


Efekt metaliczny Metalix® - kwiaty storczyka


Mikrotekst offsetowy negatywowy


Mikrotekst offsetowy negatywowy


Mikrotekst offsetowy negatywowy


Mikrotekst stalorytowy pozytywowy i offsetowy negatywowy


Mikrotekst offsetowy negatywowy


Druk irysowy i mikrodruk offsetowy negatywowy


Druk irysowy


Awers w podczerwieni


Rewers w podczerwieni


Przeźroczyste okienko z elementem metalicznym Metalix®


Przeźroczyste okienko z elementem metalicznym Metalix®


Farba irydyscentna


Zabezpieczenia widoczne w UV


Stalorytowy wizerunek pszczoły


Druk stalorytniczny

Efekt zmiennie optyczny Aurora® (przeźroczysty i półprzeźroczysty)

Efekt zmiennie optyczny Aurora®

Recto-verso

Recto-verso

Farba zmienna optycznie
 Do opisu banknotu wykorzystano informacje z folderu wydawanego do tego druku promocyjnego przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Plik wideo pochodzi z profilu Innovia Security zamieszczonego na Vimeo.
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro