Logo

Banknot promocyjny Pszczoła miodna 013

Oznaczenie: 013
Data druku: 2013
Seria i numer: HH 9696969 (numeracja zapisana w postaci palindromu, twz. radar)
Wymiar: 139 mm x 68 mm
Shadow Image: Plastry miodu biegnące wzdłuż zmiennego optycznie efektu Aurora®. Każdy plaster miodu przylegające bezpośrednio do zabezpieczenia Aurora® posiada dwukrotnie napis „GUARDIAN” (nazwa podłoża polimerowego, na którym wyprodukowano banknot), z których jeden jest obrócony o 180°. Dodatkowo napisy „GUARDIAN” w plastrach miodu są wykonane naprzemiennie, jako negatywowe i pozytywowe. Na lewym i prawym marginesie pod światło widać również plastyry miodu, lecz są one znacznie mniejsze od tych w pobliżu elementów Aurora®.
Awers: W centrum wizerunek pszczoły miodnej zbierającej pyłek z lilii. Z lewej strony przeźroczyste okienko w kształcie plastrów miodu. Na lewym i prawym marginesie grafiki storczyków. Z prawej strony w przeźroczystym okienku pszczoła zbierająca nektar z storczyka. Druk w kolorze brązowym i zielonym - wklęsłodruk, poddruk irysowy offsetowy zielono-fioletowo-niebieski.
Rewers: W środku banknotu od lewej strony ilustracje robotnicy, trutnia i królowej matki. Poniżej tekst „Pszczoła miodna występuje tam, gdzie/rosną rośliny kwitnące. Żyje w rojach, żywi się/nektarem, pyłkiem i spadzią. Robotnice osiągają/długość 15 mm, żyją od 4 do 24 tygodni. Trutnie/mają około 20 mm, żyją od 4 do 5 tygodni. Kró-/lowa matka mierzy około 22 mm i żyje nawet do 7 lat.”. Poniżej wizerunku królowej matki w przeźroczystym okienku taniec wywijany pszczół nazywany mową pszczół. Przy jego pomocy pszczoły porozumiewają się. Na lewym i prawym marginesie grafiki storczyków. Z lewej strony w przeźroczystym okienku pszczoła zbierająca nektar z storczyka. Kolorystyka taka jak na awersie - wklęsłodruk i offset.
Autor: Projektantem waloru jest Justyna Kopecka. Rytowaniem zajęła się Justyna Kopecka wspólnie z Krystianem Michalczukiem.
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Zabezpieczenia: Banknot ten w niezwykle przemyślany sposób łączy ze sobą elemnety zabezpieczające. Do jednych z ciekwszych rozwjązań można zaliczych innowacyjne zabezpieczenie Latitude®, które zostało umieszczone w przeźroczystym okienku. Zabezpieczenie tego rodzaju wykorzystuje nanocząsteczki srebra, dzięki czemu zaprezentowana grafika mieni się kolorami tęczy. W banknocie elementy wykorzystujące Latitude® znajdują się zarówno na awersie jak i na rewersie. Na awersie z lewej, a na rewersie z prawej strony widzimy pszczołę zbierającą nektar z kwiatu orchidei, która wraz ze zmianą kąta patrzenia mieni się różnym kolorami. Taki sam efekt możemy zaobserwować na awersie z lewej strony na dole oraz na reresie z prawej strony na dole w okienku przypominający kształtem plastry miodu. Tym razem widzimy trzy pszczoły wykonujące taniec wywijany pszczoły, nazywany mową pszczół. Za pszczół wyłaniają się trzy plastry miodu, wewnątrz których umieszczono w kilku liniach powtarzające się cyfry „013” (co druga linijka jest odbiciem lustrzanym poprzedniej), a na dwóch górnych krawędziach, każdego z trzech sześciąkątnych plastrów widnieje napis „GUARDIAN” lub jego odbicie lustrzane. Do pozostałych zabezpieczeń można zaliczyć:
▸mikrodruki - na awersie powtarzający się napis „PWPWSA” (wyodrębnione pole na górze i dole waloru w kolorze fioletowym i zielonym, wypełnienie roślin stanowiących tło oraz wnętrze łodyg kwitu), na rewersie powtarzające się napisy „PWPWSA” (pola na górze i dole banknotu z sześcioboków w kolorze fioletowym z prawej strony królowej matki);
▸farba zmienna optycznie - na awersie w lewym górnym rogu oznaczenie cyfrowe „013” zmieniające kolor w zależności od kąta patrzenia z złotego na zielony;
▸efekt zmiennie optyczny Aurora® - na awersie z prawej strony pszczoły miodnej na górze i dole plastry miodu zmieniający kolor w zależności od kąta obserwacji (wykorzystano tutaj zmienny optycznie efekt Aurora® oraz półprzezroczysty efekt Aurora®, następuje zmiana koloru pomarańczowego w purpurowy, fioletowego w szmaragdowy i zielonego w indygo), na rewersie z lewej strony wizerunku robotnicy na górze i dole plastry miodu zmieniający kolor w zależności od kąta obserwacji (wykorzystano tutaj tylko zmienny optycznie efekt Aurora®, następuje zmiana koloru pomarańczowego w purpurowy, fioletowego w szmaragdowy i zielonego w indygo);
▸efekt metaliczny Metalix® - na lewym i prawym marginesie na obu stronach waloru złote storczyki z białymi tonalnymi detalami;
▸recto-verso - fragmenty wizerunku pszczoły wydrukowane po obu stronach banknotu, uzupełniają się pod światło tworząc całość;
▸SICPA PROTECT® - specjalnie zaprojektowany lakier przez firmę Sicpa mający na celu zwiększyć trwałość i odporność na zabrudzenia banknotu;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle podczerwonym - na awersie cyfra „013” w lewym górnym rogu oraz na obu stronach waloru zabezpieczenia wykonane przy wykorzystaniu efektu Metalix® i Aurora®;
Ciekawostki: Banknot ten wykorzystuje część szaty graficzne z banknotu testowego „Pszczoła miodna 012”. Został ona wyprodukowany na takim samym podłożu. Zastosowano w nim wiele najnowszych zabezpieczeń stosowanych w banknotach polimerowych, między innymi przeźroczyste okienko, którego nie posiadała wcześniejsza wersja. Posiada on zdecydowanie żywsze kolory niż banknot testowy „Pszczoła miodna 012”, co zdecydowanie podnosi jego atrakcyjność. PWPW w procesie akredytacji mającej na celu otrzymania certyfikat GPA (Guardian Printer Accreditation), który upoważnia do produkcji banknotów na podłożu polimerowym Guardian® wykonała liczne testy lakieru SICPA PROTECT®, które dały pozytywne rezultaty. Zmiana koloru plastrów miodu w wyniku efektu Aurora® ma prezentować drogę powrotną pszczoły z pola do ula.
Shadow Image


Shadow Image


Shadow Image


Shadow Image


Shadow Image


Efekt metaliczny Metalix® - kwiaty starczyka i przeźroczyste okienko (frameless window)

Latitude® - pszczoły

Latitude® - pszczoły


Efekt metaliczny Metalix® - kwiaty storczyka i przeźroczyste okienko (complex window)


Efekt metaliczny Metalix® - kwiaty storczyka i przeżroczyste okienka (complex i frameless window)


Efekt metaliczny Metalix® - kwiaty storczyka i przeżroczyste okienko (complex window)


Shadow Image


Przeżroczyste okienko (frameless window)


Przeżroczyste okienko (frameless window)


Mikrotekst offsetowy negatywowy


Przeźroczyste okienko (complex window)


Mikrotekst offsetowy negatywowy


Mikrotekst stalorytowy pozytywowy


Mikrotekst offsetowy negatywowy


Druk irysowy i mikrodruk offsetowy negatywowy


Druk irysowy


Awers w podczerwieni


Rewers w podczerwieni

Przeźroczyste okienko z zabezpieczeniem Latitude® - pszczoła

Przeźroczyste okienko z zabezpieczeniem Latitude® - pszczoła


Farba irydyscentna


Zabezpieczenia widoczne w UV


Zabezpieczenia widoczne w UV


Stalorytowy wizerunek pszczoły


Druk stalorytniczny

Efekt zmiennie optyczny Aurora® (przeźroczysty i półprzeźroczysty)

Efekt zmiennie optyczny Aurora®

Recto-verso

Recto-verso

Farba zmienna optycznie
 

Do opisu banknotu wykorzystano informacje z folderu wydawanego do tego druku promocyjnego przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Plik wideo pochodzi z profilu Innovia Security zamieszczonego na Vimeo. Część zdjęć jest autorstwa użytkownika forum monety.pl o nicku Lenny. Zdjęci są zamieszczone za zgodą autora.
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro