Logo

Banknot promocyjny 90-lecie PWPW S.A.

Oznaczenie: 90 (90 rocznica powstania PWPW)
Data druku: 25 stycznia 2009
Seria i numer: XC0053704 (XC - rzymska liczba 90)
Wymiar: 150 mm x 80 mm
Znak wodny: Wielotonowy, w niezadrukowanym polu symbole nawiązujące do obchodów 90 rocznicy powstania PWPW - gwiazda i serpentyny. Dodatkowo został umieszczony znak filigranowy w postaci pięcioramiennej gwiazdy.
Awers: Z lewej strony w prostokątnym polu portret kompozytora i pianisty Ignacego Jana Paderewskiego(1860-1941). W 1919 roku pełnił funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych RP. Na awersie oprócz portretu patrona PWPW, znajduje się fragment protokołu 21-go posiedzienia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 1919 roku. Dokument ten ustanowił powstanie Polskich Zakładów Graficznych, które w 1925 roku przemianowano na Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Na dole zamieszczonego urywku protokołu widnieje faksymilie podpisu Paderewskiego. Druk w kolorze fioletowym i ceglastym - wklęsłodruk, poddruk offsetowy wielokolorowy.
Rewers: Z prawej strony na dole wizerunek gmachu PWPW znajdującego się w Warszawie przy ul. Sanguszki 1. Rysunek budowli powstał na podstawie przedwojennych zdjęć. W centrum dwunastoranienna gwiazda będąca smbolem szczęścia i pomyślności. Dodatkowo widoczne liczne elementy świadczące o obchodach 90-lecia powstania PWPW (serpetyny i gwiazdy). Druk w kolorze czerwonym i purpurowym - wklęsłodruk. Poddruk irysowy.
Podpis: Prezes Zarządu - Krzysztof Żarnotal
Autor: Projektantem waloru jest Jan Maciej Kopecki. Rytem portretu Paderewskiego zajął się Przemysław Krajewski. Za rozrysowanie giloszy była odpowiedzialna Agnieszka Próchniak.
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Zabezpieczenia: Do zabezpieczeń można zaliczyć:
▸nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „SECURITY SPECIMMEN”;
▸mikrodruki offsetowe - na awersie powtarzający się w kilku liniach napis „POKLSKAWYTWÓRNIAPAPIERÓWWARTOŚCIOWYCHS.A” (pole w kształcie soczewki z prawej strony zadrukowanego pola), na rewersie w wyodrębnionym polu w prawym górnym rogu w kilkunastu falistych liniach zamieszczone według chronoogi lata, w których działała PWPW;
▸farba zmienna optycznie - na rewersie w centrum dwunastoramienna gwiazda, w prawy górnym rogu liczba „90”, pięcioramienna gwiazda, siedem kropek, serpentyna oraz na grancy pola zadrukowanego i niezadrukowanego serpentyna i cztery kropki zmieniające kolor w zależności od kąta patrzenia z złotego na zielony, fragment spirli wewnątzr dwunastoramiennej gwiazdy zmienia kolor w zależności od kąta patrzenia z zielonego na fioletowy;
▸farba magnetyczna - na awersie górna pozioma numeracja;
▸farba irydyscentna - na awersie na granicy pola zadrukowanego i niezadrukowanego ozdobny pas z pięcioramiennych gwiazdek, który w górej części zawiera logo PWPW, widoczny pod określonym kątem obserwacji;
▸złota folia - z prawej strony portretu dwie figury: jedna przypomina „nadgryziony owal” wewnątrz którego dzięki suchemu tłoczeniu możemy zaobserwować liczbę „90”, spiralę oraz dwa usytułowane pionowo stylizowane grzyby, dotykające się kapeluszami (jest to zpewnością nawiązanie do logo PWPW), druga jest podobna do nieco zniekształconej kropki wewnatrz, której umieszczono spiralę;
▸recto-verso - fragmenty pięcioramiennej gwiazdy wydrukowane po obu stronach banknotu, uzupełniają się pod światło tworząc całość;
▸efekt kątowy pojedynczy - na awersie z lewej strony portretu widoczna w zależności od kąta patrzenia liczba „2009” w układzie pionowym;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle podczerwonym - na awersie złota folia oraz górna pozioma numeracja, na rewersie napis pionowy na lewym marginesie „POKLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A”, elementy wykonane farbą OVI, zarys budynku, serpentyny i ozdobna gwiazda w centrum waloru;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym - włókna zatopione w masie papierowej w kolorze niebieskim i czerwonym, nitka zabezpieczająca w kolorze niebieskim, na awersie pionowe oznaczenie serii i numeru w kolorze pomarańczowym, dolny i górny margines pomiędzy portretem a nitką zabezpieczającą, fragment liczby „90” stanowiącej tło z prawej strony portretu w kolorze niebieskim, na rewersie górna część budowli w kolorze seledynowym, kilka detali gmachu w kolorze niebieskim oraz fajerwerki rozbłyskujące nad siedzibą PWPW w kolorze niebieskim i jasno żółtym;
▸oznaczenie dla niewidomych (suche tłoczenie) - XC na awersie w prawym dolnym rogu wyczuwalne dotykiem.
Ciekawostki: Częstym elementem grsficznym banknotu jest pięcioramienna gwiazda nawiązujaca do urodzin. W religi chrzesciańskiej identyfikuję się ją z gwiazdą ze Wschodu, która zwiastowała narodziny Jezusa. Ponadto gwiazdka pomyślości pojawia się w polskiej piosence spiewanej na urodziny. Na rewersie można zaobsrewować płatki śniegu odnoszące się z pewnością do daty powołania do życia PZGr, która to przypada no okres zimowy.
Znak wodny z filigranem


Znak wodny z filigranem


Mikrotekst pozytywowy w offsecie


Mikrotekst pozytywowy w offsecie


Apikacja złotej foli z suchym tłoczeniem


Suche tłoczenie


Relief w offsecie


Druk irysowy


Druk irysowy

Efekt kątowy


Farba irydyscentna


Zabezpieczenia widoczne w UV


Zabezpieczenia widoczne w UV


Numeracja typograficzna


Stalorytowy portret


Awers w podczerwieni


Rewers w podczerwieni


Numeracja typograficzna wykonana farbą magnetyczną


Relief w offsecie

Nitka zabezpieczająca

Recto-verso

Recto-verso

Recto-verso

Farba zmienna optycznie

Farba zmienna optycznie

Farba zmienna optycznie
 

Do opisu banknotu wykorzystano informacje z folderu wydawanego do tego druku promocyjnego przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Część zdjęć jest autorstwa użytkownika forum monety.pl o nicku Lenny. Zdjęci są zamieszczone za zgodą autora.
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro