Logo

Bon promocyjny „50”

Oznaczenie: 50
Data druku: 2011
Seria i numer: AA 0000354
Wymiar: 129 mm x 66 mm
Znak wodny: Dwutonowy, na całej powierzchni trójwymiarowe figury geometryczne przypominające ćwiartkę walca o niewielkiej wysokośći.
Awers: Z prawej stony wizerunek gmachu PWPW znajdującego się w Warszawie przy ul. Sanguszki 1. Rysunek budowli powstał na podstawie przedwojennych zdjęć. Z lewewj strony budynku logotyp PWPW, który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku, zastępując wcześniejszy wzór. Druk offsetowy irysowy brązowy, ciemnozielony, rudy i pomarańczowy
Rewers: W centrum unieszczono rozetę giloszową, poniżej której można zobaczyć kod kreskowy. Druk offsetowy brązowy i ciemnozielony.
Autor: Projektantem waloru jest Agnieszka Próchniak.
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Zabezpieczenia: Do zabezpieczeń można zaliczyć:
▸zabezpieczenie chemiczne - podczas próby zmiany treści bonu przy pomocy odczynników chemicznych nastąpi reakcja chemiczna uniemożliwiająca wszelkiego rodzaju próby fałszerst;
▸mikrodruki offsetowe - na awersie powtarzający się tekst o zmiennej wysokości „PWPWSA” (prawa i lewa strona zadrukowanego pola) oraz „OCGHRONAPWPW S.A.” (poziome linie wewnątrz hologramu), na rewersie tekst „PWPWSA” (prawa i lewa strona zadrukowanego pola oraz trzy linie w kształcie okręgów w środkowej częśc waloru);
▸farba zmienna optycznie - na awersie w lewym dolnym rogu liczba „50” zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia z złotego na zielony;
▸farba irydyscentna - na awersie przechodzący przez środek pas (w górnej części poziome linie, w dolnej w prostokącie liczba „50”) widoczny pod określonym kątem obserwacji;
▸hologram - hologram z kasztanami (wzór PWPW) oprócz zmiany kolorów i obrazu zawiera numer i serię;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym (długość fali 365 nm) - włókna zatopione w masie papierowej w kolorze niebieskim, na awersie część logotypu PWPW w kolorze żółtym (długość fali 365 i 254 nm), gilosze z prawej i lewej strony w kolorze niebieskim (dla fali o długości 254 nm w kolorze pomarańczowym), numeracja w kolorze jasnozielonym (dla fali o długości 254 nm w kolorze ciemnozielonym);
▸kod kreskowy - dane zapisane w sposób liniowy umożliwiają odczyt przez automatyczne czytniki elektronicze.
Ciekawostki: Hologram z kasztanami został umieszczony na kilku bonach miejskich drukowanych w ostatnich latach przez PWPW dla kilku polskich miast i gmin, np. 20 jeleni - Jelenia Góra. Ciekawym rozwiązanie jest rownież kod kreskowy. Gilosze zastosowane w bonie z zostały zaczerpniętez banknotu testowego „Kraków” wydrukowanego w 2010 roku.
Znak wodny z filigranem


Znak wodny z filigranem


Mikrotekst pozytywowy offsetowy i negatywowy (hologram)


Mikrotekst pozytywowy w offsecie


Mikrotekst pozytywowy w offsecie


Mikrotekst pozytywowy w offsecie


Mikrotekst pozytywowy w offsecie


Kod kreskowy


Relief w offsecie


Druk irysowy


Rozeta


Farba irydyscentna


Zabezpieczenia widoczne w UV


Zabezpieczenia widoczne w UV


Numeracja typograficzna

Hologram z kasztanami

Farba zmienna optycznie
 

Do opisu banknotu wykorzystano informacje z folderu wydawanego do tego druku promocyjnego przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych oraz z kwartalnika wydawanego przez PWPW Człowiek i Dokumenty nr 22 (artykuł autorstwa Marioli Hoffman: Druki zabezpieczone - kwestia wyboru czy konieczność?).
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro