Logo

20 złotych 2015


Nominał: 20 złotych
Data emisji: 24 sierpień 2015
Seria i numer: JD 0005693 (JD nawiązuje do inicjałów Jana Długosza, seria i numeracja są wygrawerowane laserowo)
Wymiar: 138 mm x 69 mm
Znak wodny: W niezadrukowanym polu wizerunek stylizowanego Orła Białego umieszczony na tarczy herbowej.
Awers: W centrum przedstawiona otwarta księga. Z prawej strony portret wybitnego historyka, geografa a zarazem kanonika krakowskiego Jana Długosza (1415-1480) wykonany na podstawie rycin Jana Matejki (1838-1893). Druk w kolorze brązowym i bordowym - wklęsłodruk, poddruk offsetowy zielony, bordowy, brązowy, bordowy, ciemnożółty.
Rewers: W centrum grafika prezentująca katedrę na Wawelu według zdjęć ze zbiorów Stanisława Markowskiego. Z lewej strony stylizowany herb rodowy Jana Długosza - Wieniawa. Herb ten przedstawia głowę żubra na tle tarczy, nad którą widnieje hełm. Nad hełmem umieszczony jest lew w koronie. W jednej z łap trzyma miecz. Druk w kolorze brązowym i zielonym - wklęsłodruk, poddruk offsetowy zielonobrązowy, ciemnożółty, bordowy i zielony.
Podpis: Prezes - Marek Belka
Główny Skarbnik - Marek Oleś
Autor: Projektantem waloru jest Andrzej Heidrich, ryt płyty awersu wykonał Krystian Michalczuk, rewersu Justyna Kopecka.
W obiegu: od 24 sierpnia 2015
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Klauzula: Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce
Zabezpieczenia: Jest to pod wieloma względami wyjątkowy banknot. Jest to pierwszy polski banknot wydrukowany na papierze, który pozwala na naniesienie zabezpieczeń za pomocą grawerowania laserowego. Po raz pierwszy również na polskim banknocie zamieszczono kod 2D, który umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o tej emisji NBP. Poniżej przedstawiono poszczególne zabezpieczenia zastosowane w tym walorze kolekcjonerskim:
▸papier - specjalny papier do grawerowania laserowego LEAP® (Laser Engravable Anti-couterfeiting Paper) opracowany i opatentowany przez PWPW;
▸nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „20 ZŁ” wykonanym mikrodrukiem oraz jego odbiciem lustrzanym;
▸mikrodruki offsetowe i wklęsłodrukowe - na awersie powtarzające się napisy „JD” (tło z lewej strony księgi), „NILESTINHOMINEBONAMENTEMELIUS/ NICNIEMALEPSZEGOWCZŁOWIEKUPONADROZUM/” (spirala z prawej strony godła), na rewersie powtarzające się napisy „RZECZPOSPOLITAPOLSKANARODOWYBANKPOLSKI” (na dole waloru, zmienna wielkość liter) i liczb „20” (wypełnienie konturu liczby 20 w prawym górnym rogu w kolorze bordowym oraz prostokątne brązowe pole stanowiące tło tej liczby);
▸farba zmienna optycznie - na rewersie w lewym dolnym rogu oznaczenia nominału „20” zmieniające kolor, w zależności od kąta patrzenia, z różowo-fioletowego na oliwkowo-zielony;
▸kod 2D - na awersie w lewym dolnym rogu jaśniejsze i ciemniejsze kwadraciki wygrawerowane laserowo, które dzięki odpowiedniej aplikacji na urządzeniu mobilnym zostają przetworzone na adres internetowy dlugosz.nbp.pl, który zawiera szczegółowe informacje o banknocie i jego zabezpieczeniach;
▸recto-verso - elementy liczby 1415 (data urodzin Długosza) wydrukowane po obu stronach banknotu, uzupełniają się pod światło tworząc całość;
▸grawerowanie laserowe - na awersie seria i numeracja oraz kod 2D, na rewersie z prawej strony na dole fragment okna witrażowego z Katedry na Wawelu, które w dolnej części zawiera nominał;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle podczerwonym - na awersie kod 2D, prawa i lewa seria wraz z numeracją oraz nitka zabezpieczająca, na rewersie oznaczenie nominału z lewej u dołu wykonane farbą zmienną optycznie;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym - na awersie w centrum widoczny jest cytat rozpoczynający się inicjałem z dzieła Jana Długosza „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego (Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae" w oryginalnym łacińskim brzmieniu „ANTIQUITATIS/ENIM ET/ HISTORIE/ET RERUM DOMI/ ORISQUE GESTARUM/NOTICIA [...], VIRTUTIS/PARENS ET VITE/MAGISTRA/A SAPIENTIBUS/HABITA;” w kolorze zielonym (inicjał ma kolor pomarańczowy, cytat w tłumaczeniu Wandy Semkowicz-Zarembiny brzmi: „Znajomość przeszłości oraz spraw jakie rozgrywały się wewnątrz i na zewnątrz kraju, równa jest cnocie i mędrcy uważają historię za mistrzynię życia”), na rewersie w  środkowej części, u  góry w kolorze zielonym logotyp Narodowego Banku Polskiego wraz z zawartym z prawej strony napisem „Narodowy Bank Polski” umieszczony pomiędzy dwiema poziomymi liniami;
▸oznaczenie dla niewidomych XX (suche tłoczenie) - na awersie w prawym dolnym rogu wyczuwalne dotykiem.
Uwagi: Banknot został wyemitowany z okazji 600 rocznicy urodzin Jana Długosza. Nakład 30 000 sztuk.
Ciekawostki: Mikrotekst pojawiający się w spirali na awersie „Nil est in homine bona mente melius - Nic nie ma lepszego w człowieku ponad rozum” widnieje nad nad portalem Domu Długosza w Krakowie na Starym Mieście (Kanoniczna 25). Długosz, jako kanonik zamieszkał w tym domu w połowie XV wieku. Tutaj spisał jedno z jego najwspanialszych dzieł, którym były „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. Otwarta księga zamieszczona na awersie z pewnością nawiązuje do tego wybitnego dzieła. Andrzej Heidrich na zlecenie NBP zaprojektował dwa projekty tego banknotu. Do druku zdecydowano się skierować awers z jednego projektu, a rewers z drugiego.

Banknot 20 złotych 2015 Banknot 20 złotych 201
Banknot 20 złotych 2015 Banknot 20 złotych 2015
Banknot 20 złotych 2015 Banknot 20 złotych 2015
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z folderu wydawanego do tego banknotu przez Narodowy Bank Polski oraz strony internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl oraz podstrony do której przekierowuje kod 2D dlugosz.nbp.pl
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro