Logo

20 złotych 2009


Nominał: 20 złotych
Data emisji: 19 marca 2009
Seria i numer: FC 0030949 (FC nawiązuje do inicjałów Fryderyka Chopina)
Wymiar: 138 mm x 69 mm
Znak wodny: Wielotonowy, w niezadrukowanym polu wizerunek półprofilu głowy Fryderyka Chopina.
Awers: W centralnej części banknotu w owalu portret lewego profilu najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Po prawej stronie portretu stylizowany fragment nogi fortepianu, a po lewej wizerunek klawiatury fortepianu. Z lewej strony wizerunek domu rodzinnego kompozytora w Żelazowej Woli, z prawej reprodukcja pierwodruku utworu Mazurka B-dur op. 7 nr 1 wraz z kopią autografu artysty. W prawym górnym rogu fragment zapisu nutowego, którego uzupełnienie znajduje się na rewersie oraz wizerunki trzech pulpitów do nut. Druk w kolorze jasnobrązowym - wklęsłodruk, poddruk offsetowy zielony, czarny i kremowy.
Rewers: Na tle mazowieckiego krajobrazu z właściwymi dla niego wierzbami umieszczono reprodukcję fragmentu jego Etiudy f-moll op. 10 nr 9 oraz klawisze fortepianu. Offset - kolorystyka jak na awersie.
Podpis: Prezes - Sławomir Stanisław Skrzypek
Główny Skarbnik - Monika Nowosielska
Autor: Projektantem waloru jest Grzegorz Pfeifer oraz Katarzyna Jarnuszkiewicz, ryt portretu wykonał Przemysław Krajewski. Gilosze wykonali wspólnie Agnieszka Próchnik i Paweł Kosiński.
W obiegu: od 22 lutego 2010 r.
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Klauzula: Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce
Zabezpieczenia: Do zabezpieczeń można zaliczyć:
▸nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „20 ZŁ” wykonanym mikrodrukiem oraz jego odbiciem lustrzanym;
▸mikrodruki offsetowe - na awersie napisy „20”, „ZŁ”, „N”, „B”, „P”, na rewersie napisy o zmiennej wysokości liter „NBP20NBP20”, „NARODOWYBANKPOLSKI20ZŁ”;
▸farba zmienna optycznie - na awersie w prawej dolnej części faksymile podpisu Fryderyka Chopina zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony , na rewersie w lewej górnej części stylizowany wizerunek pulpitu do nut oraz u góry w środkowej części stylizowana pięciolinia zmieniające kolor ze złotego na zielony;
▸recto-verso - fragmenty zapisu nutowego, wydrukowane po obu stronach banknotu, uzupełniają się pod światło tworząc pełny obraz;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle podczerwownym - na awersie widać w medalionie portret Chopina, datę emisji wraz z podpisami władz NBP, wyodrębnione pole na górze waloru z orłem, liczbą „20”, napisem poziomym „NARODOWY BANK POLSKI” i pionowym „ZŁOTYCH”, na dolnym marginesie ciemny pas, z prawej strony portretu stylizowana noga fortepianu, w prawym górnym rogu trzy stylizowane pulpity do nut wraz z przylegającym do nich fragmentem zapisu nutowego, w dolnym prawym rogu faksymile podpisu kompozytora oraz w wyodrębnionym polu liczba „20” i fragment zapisu nutowego, na rewersie numeracja pionowa, w lewym dolnym rogu w wyodrębnionym polu napis „NBP”, w centrum lekko z lewej strony stylizowana noga fortepianu, przez którą w górnej części przebiega fragment zapisu nutowego, z lewej strony nogi u góry stylizowany pulpit do nut, w prawej górnej części waloru w wyodrębnionym polu widoczna klauzula, liczba „20”, napis „NARODOWY BANK POLSKI”, na dolnym marginesie ciemny pas;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym - na awersie fragment Mazurka B-dur op. 7 nr 1 z zapisem taktów 2-3 i 7-8 w kolorze seledynowym, na rewersie wzdłuż lewego brzegu banknotu oznaczenie serii i numeru w kolorze zielonym;
▸oznaczenie dla niewidomych „XX” (suche tłoczenie) - na awersie w lewym dolnym rogu wyczuwalne dotykiem.
Uwagi: Banknot został wyemitowany z okazji 200. rocznicy urodzin wybitnego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina. Nakład 120 000 sztuk.

Banknot 20 złotych 2009 Banknot 20 złotych 2009
Banknot 20 złotych 2009 Banknot 20 złotych 2009
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II) i strony internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro