Logo

20 złotych 2009


Nominał: 20 złotych
Data emisji: 19 marca 2009
Seria i numer: FC 0030949 (FC nawiązuje do inicjałów Fryderyka Chopina)
Wymiar: 138 mm x 69 mm
Znak wodny: Wielotonowy, w niezadrukowanym polu wizerunek półprofilu głowy Fryderyka Chopina.
Awers: W centralnej części banknotu w owalu portret lewego profilu najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Po prawej stronie portretu stylizowany fragment nogi fortepianu, a po lewej wizerunek klawiatury fortepianu. Z lewej strony wizerunek domu rodzinnego kompozytora w Żelazowej Woli, z prawej reprodukcja pierwodruku utworu Mazurka B-dur op. 7 nr 1 wraz z kopią autografu artysty. W prawym górnym rogu fragment zapisu nutowego, którego uzupełnienie znajduje się na rewersie oraz wizerunki trzech pulpitów do nut. Druk w kolorze jasnobrązowym - wklęsłodruk, poddruk offsetowy zielony, czarny i kremowy.
Rewers: Na tle mazowieckiego krajobrazu z właściwymi dla niego wierzbami umieszczono reprodukcję fragmentu jego Etiudy f-moll op. 10 nr 9 oraz klawisze fortepianu. Offset - kolorystyka jak na awersie.
Podpis: Prezes - Sławomir Stanisław Skrzypek
Główny Skarbnik - Monika Nowosielska
Autor: Projektantem waloru jest Grzegorz Pfeifer oraz Katarzyna Jarnuszkiewicz, ryt portretu wykonał Przemysław Krajewski. Gilosze wykonali wspólnie Agnieszka Próchnik i Paweł Kosiński.
W obiegu: od 22 lutego 2010 r.
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Klauzula: Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce
Zabezpieczenia: Do zabezpieczeń można zaliczyć:
▸nitka zabezpieczająca z powtarzającym się napisem „20 ZŁ” wykonanym mikrodrukiem oraz jego odbiciem lustrzanym;
▸mikrodruki offsetowe - na awersie napisy „20”, „ZŁ”, „N”, „B”, „P”, na rewersie napisy o zmiennej wysokości liter „NBP20NBP20”, „NARODOWYBANKPOLSKI20ZŁ”;
▸farba zmienna optycznie - na awersie w prawej dolnej części faksymile podpisu Fryderyka Chopina zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia ze złotego na zielony , na rewersie w lewej górnej części stylizowany wizerunek pulpitu do nut oraz u góry w środkowej części stylizowana pięciolinia zmieniające kolor ze złotego na zielony;
▸recto-verso - fragmenty zapisu nutowego, wydrukowane po obu stronach banknotu, uzupełniają się pod światło tworząc pełny obraz;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle podczerwownym - na awersie widać w medalionie portret Chopina, datę emisji wraz z podpisami władz NBP, wyodrębnione pole na górze waloru z orłem, liczbą „20”, napisem poziomym „NARODOWY BANK POLSKI” i pionowym „ZŁOTYCH”, na dolnym marginesie ciemny pas, z prawej strony portretu stylizowana noga fortepianu, w prawym górnym rogu trzy stylizowane pulpity do nut wraz z przylegającym do nich fragmentem zapisu nutowego, w dolnym prawym rogu faksymile podpisu kompozytora oraz w wyodrębnionym polu liczba „20” i fragment zapisu nutowego, na rewersie numeracja pionowa, w lewym dolnym rogu w wyodrębnionym polu napis „NBP”, w centrum lekko z lewej strony stylizowana noga fortepianu, przez którą w górnej części przebiega fragment zapisu nutowego, z lewej strony nogi u góry stylizowany pulpit do nut, w prawej górnej części waloru w wyodrębnionym polu widoczna klauzula, liczba „20”, napis „NARODOWY BANK POLSKI”, na dolnym marginesie ciemny pas;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym - na awersie fragment Mazurka B-dur op. 7 nr 1 z zapisem taktów 2-3 i 7-8 w kolorze seledynowym, na rewersie wzdłuż lewego brzegu banknotu oznaczenie serii i numeru w kolorze zielonym;
▸oznaczenie dla niewidomych „XX” (suche tłoczenie) - na awersie w lewym dolnym rogu wyczuwalne dotykiem.
Uwagi: Banknot został wyemitowany z okazji 200. rocznicy urodzin wybitnego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina. Nakład 120 000 sztuk. Poniżej galeria prezenetująca kilka wersji projektów Katarzyny Jarnuszkiweicz.

Banknot 20 złotych 2009 Banknot 20 złotych 2009
Banknot 20 złotych 2009 Banknot 20 złotych 2009
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II) i strony internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbp.pl
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro