Logo

50 złotych 1929


Nominał: 50 złotych
Data emisji: 1 wrzesień 1929
Seria i numer: Ser. DL. 7085393 (wysokość liter w serii 3 mm) Ser. EO. 3653237
Wymiar: 186 mm x 99 mm
Znak wodny: Znak wodny wielotonowy. W niezadrukowanym polu wizerunek profilu głowy Stefana Batorego oraz oznaczenie nominału u góry „50” i na dole „ZŁ”.
Awers: Z lewej strony kobieta z snopkiem zboża i sierpem (symbol rolnictwa i urodzaju), z prawej strony wizerunek greckiego boga Hermesa z kaduceuszem (symbol handlu i przemysłu). Druk typograficzny brązowy, niebieski, zielony i żółty.
Rewers: Z lewej strony w medalionie wizerunek znajdującego się na placu Bankowym w Warszawie budynku Banku Polskiego z 1828. Z prawej strony w medalionie wizerunek istniejącego w okresie międzywojennym gmachu Banku Polskiego leżącego przy ulicy Bielańskiej 10 w Warszawie. Pośrodku kaduceusz. Kolorystyka taka jak na awersie - typografia.
Podpis: Prezes Banku - Władysław Wróblewski
Naczelny Dyrektor - Władysław Mieczkowski
Skarbnik - Stanisław Orczykowski
Autor: Projektantem waloru jest Zygmunt Kamiński, cięcia drzeworytu wykonano w pracowni francuskiego profesora Eugène'a Gaspé.
W obiegu: od 20 października 1929 do 7 maja 1940 (ostateczny termin wymiany 31 maja 1940)
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S-ka Akc., Warszawa
Klauzula: Z lewej strony: Bilety Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Z prawej strony: Podrabianie, usiłowanie podrobienia, puszczanie w obieg lub usiłowanie puszczania w obieg podrobionych biletów Banku Polskiego podlega karze ciężkiego więzienia.
Uwagi: Banknot zachowuje ciągłość oznaczeń serii od 50 złotych z datą emisji 28 sierpnia 1925.

a) Banknot 50 złotych 1929 Banknot 50 złotych 1929
b) Banknot 50 złotych 1929 Banknot 50 złotych 1929
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom I)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro