Logo

10 złotych 1929


Nominał: 10 złotych
Data emisji: 20 sierpień 1929
Seria i numer: Ser. GG. 5906823
Wymiar: 160 mm x 80 mm
Znak wodny: Znak wodny wielotonowy. W niezadrukowanym polu wizerunek profilu głowy Bolesława Chrobrego oraz oznaczenie nominału u góry „10” i na dole „ZŁ”.
Awers: Z prawej strony kobieta w wieńcu z kwiatów na głowie. Trzyma ona w ręku lirę (symbol sztuki). Z lewej strony kobieta trzymająca książkę (symbol nauki). Druk typograficzny brązowy, niebieski i żółty.
Rewers: W centrum trzy postacie. Od lewej strony kobieta trzymająca statek (symbol przemysłu stoczniowego), mężczyzna z młotem (symbol przemysłu ogólnego) i kobieta ze snopkiem zboża i sierpem (symbol rolnictwa). Druk typograficzny brązowy, szaroniebieski i żółty.
Podpis: Prezes Banku - Władysław Wróblewski
Naczelny Dyrektor - Władysław Mieczkowski
Skarbnik - Stanisław Orczykowski
Autor: Projektantem waloru jest Zdzisław Eichler.
W obiegu: od 30 stycznia 1930 do 31 grudnia 1933, ponownie w obiegu od 26 sierpnia 1939 do 7 maja 1940
Drukarnia: Polskie Zagłady Graficzne, Warszawa
Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S-ka Akc., Warszawa
Klauzula: Z lewej strony: Bilety Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Z prawej strony: Podrabianie, usiłowanie podrobienia, puszczanie w obieg lub usiłowanie puszczania w obieg podrobionych biletów Banku Polskiego podlega karze ciężkiego więzienia.
Uwagi: Banknot zachowuje ciągłość oznaczeń serii od 10 złotych z datą emisji 20 lipca 1926.

Banknot 10 złotych 1929 Banknot 10 złotych 1929
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom I)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro