Logo

1000 złotych 1965


Nominał: 1000 złotych
Data emisji: 29 października 1965
Seria i numer: H 0748137
Wymiar: 150 mm x 75 mm
Znak wodny: W niezadrukowanym kole wizerunek półprofilu głowy Mikołaja Kopernika.
Awers: Z prawej strony portret największego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Poza tym lekarz, astrolog, matematyk, tłumacz. Druk irysowy offsetowy. Portret astronoma, oznaczenie nominału i napis „Narodowy Bank Polski” wydrukowane przy pomocy wklęsłodruku.
Rewers: Z lewej strony widok układu słonecznego według teorii heliocentrycznej rozpowszechnianej przez Kopernika. Druk irysowy offsetowy.
Podpis: Prezes - Stanisław Majewski
Główny Skarbnik - Jan Bartosik
Autor: Walor autorstwa Juliana Pałki i Henryka Tomaszewskiego. Ryt głowy Kopernika wykonał Edward Konecki a układu heliocentrycznego Jerzy Miller. Za rozrysowanie giloszy był odpowiedzialny Jan Moczydłowski.
W obiegu: od 1 czerwca 1966 do 31 grudnia 1978
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Klauzula: Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce
Zabezpieczenia: Banknot posiada zabezpieczenie widoczne w promieniach ultrafioletowych w postaci napisu „1000 NBP 1000” w kolorze niebieskim.

Banknot 1000 złotych 1965 Banknot 1000 złotych 1956
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro