Logo

100 złotych 1948


Nominał: 100 złotych
Data emisji: 1 lipca 1948
Seria i numer: FD 8196177
Wymiar: 172 mm x 82 mm (wymiar pola zadrukowanego 116 mm x 69 mm, mokry wklęsłodruk)
Znak wodny: W niezadrukowanym polu wizerunek lewego profilu głowy dziewczyny
Awers: Z prawej strony portret robotnika, tzw. „Pstrowski”. Portret ten był inspirowany postacią Bronisława Tomaszewskiego, który był kierowcą PWPW. Druk w kolorze wiśniowoczerwonym - wklęsłodruk, poddruk offsetowy w kolorze pomarańczowy i szary.
Rewers: Widok przedstawiający krajobraz przemysłowy. Jest to prawdopodobnie panorama Łodzi ukazująca kominy tamtejszych fabryk. Druk offsetowy w kolorze wiśniowoczerwonym, pomarańczowym i szarym.
Podpis: Prezes - Edward Drożniak
Naczelny Dyrektor - Witold Trąmpczyński
Skarbnik - Karol Pustówka
Autor: Wacław Borowski oraz Jindřich Schmidt (1897-1984), który wykonał w Pradze ryt płyty do matrycy.
W obiegu: od 30 października 1950 do 30 czerwca 1977
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Klauzula: Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce
Ciekawostki: Banknot 100 złotowy z 1948 roku jest pierwszym wyemitowanym w Polsce banknotem, który posiada zabezpieczenie widoczne w promieniach ultrafioletowych. W zadrukowanym polu w pobliżu daty emisji jest godło Polski w ramce, które świeci w kolorze niebieskim, poniżej seria i numeracja świecąca w kolorze złotym. Niektóre banknoty serii IA - IZ, KA - KR nie posiadają tego zabezpieczenia w ultrafiolecie. Spotykane egzemplarze serii GM z odwróconym znakiem wodnym w polu zadrukowanym o 180°.

Banknot 100 złotych 1948 Banknot 100 złotych 1948
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro