Logo

50 kopiejek 1916


Nominał: 50 kopiejek
Data emisji: 17 kwiecień 1916
Seria i numer: Bez oznaczenia serii i numeracji.
Wymiar: 124 mm x 81 mm
Znak wodny: Na całej powierzchni jasne okręgi i czteroramienne gwiazdy.
Awers: W centrum oznaczenie słowne nominału, kompozycja ornamentalna. Druk typograficzny czarny, ciemnobrązowy, szary i szarozielony.
Rewers: W centrum w rozecie giloszowej cyfrowe oznaczenie nominału. Druk typograficzny oliwkowy i karminowy.
Podpisy: Michalowski
Hamburger
Kauffmann
Autor: Anonimowy twórca.
W obiegu: Północne tereny Polski.
Drukarnia: Prywatna nieniecka drukarnia.
Klauzula: W języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.
W języku polskim (klauzula dłuższa): Kto wykazy kasy pożyczkowej podrabia lub fałszuje albo o podrobione lub sfałszowane się wystara i w obieg puszcza, karany będzie domem karnym do ośmiu lat.
W języku polskim (klauzula skrócona): Kto wykazy kasy pożyczkowej podrabia lub fałszuje albo podrobione lub sfałszowane nabywa i puszcza je w obieg karany będzie domem karnym do ośmiu lat.
W języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos ženklus arba tikruosis perdriba, arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos į vartojimą skleidžia, bus baudžiamas katarga iki aštuonių metų.
W języku łotewskim: Kas aiſdewu kałes ſihmes pakaļtaiła waj wilto, waj ari pakaļtaiłitas waj wiltotas łew eegahda um ziteem iſdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihdſ aſtoņi gadeem.

Banknot 50 kopiejek 1916 Banknot 50 kopiejek 1916
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro