Logo

10 rubli 1916


Nominał: 10 rubli
Data emisji: 17 kwiecień 1916
Seria i numer: E 836386
Wymiar: 158 mm x 100 mm
Znak wodny: Na całej powierzchni zahaczające się litery Z oraz gwiazdy, wewnątrz których jest litera G lub D.
Awers: W centrum oznaczenie słowne nominału w języku niemieckim (zehn rubel), kompozycja ornamentalna. Druk typograficzny brązowym, czerwony i zielony.
Rewers: W centrum w słowne oznaczenie nominału w języku litewskim (dešimits rublių), z lewej w polskim (dziesięć rubli), a z prawej w łotewskim (desmit rubli). Druk typograficzny brązowym, czerwony i zielony.
Podpisy: Michalowski
Hamburger
Kauffmann
Autor: Anonimowy twórca.
W obiegu: Północne tereny Polski.
Drukarnia: Typographisches Institut Giesecke & Devrient, Lipsk
Klauzula: W języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.
W języku polskim (klauzula dłuższa): Kto wykazy kasy pożyczkowej podrabia lub fałszuje albo o podrobione lub zfałszowane się wystara i w obieg puszcza, karany będzie domem karnym do osmiu lat.
W języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos ženklus arba tikruosis perdriba, arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos į vartojimą skleidžia, bus baudžiamas katarga iki aštuonių metų.
W języku łotewskim: Kas aiſdewu kałes ſihmes pakaļtaiła waj wilto, waj ari pakaļtaiłitas waj wiltotas łew eegahda um ziteem iſdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihdſ aſtoņi gadeem.

Banknot 10 rubli 1916 Banknot 10 rubli 1916
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro