Logo

1 rubel 1916


Nominał: 1 rubel
Data emisji: 17 kwiecień 1916
Seria i numer: Bez oznaczenia serii i numeracji.
Wymiar: 129 mm x 85 mm
Znak wodny: Na całej powierzchni jasne okręgi i czteroramienne gwiazdy.
Awers: W centrum oznaczenie słowne nominału w języku niemieckim (ein rubel), kompozycja ornamentalna. Druk typograficzny brązowy, niebieski, czarny.
Rewers: W centrum w cyfrowe oznaczenie nominału w rzecie giloszowej. Druk typograficzny brązowy, szaroniebieski.
Podpisy: Michalowski
Hamburger
Kauffmann
Autor: Anonimowy twórca.
W obiegu: Północne tereny Polski.
Drukarnia: Nieznana niemiecka drukarnia.
Klauzula: W języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.
W języku polskim (klauzula dłuższa): Kto wykazy kasy pożyczkowej podrabia lub fałszuje albo o podrobione lub sfałszowane się wystara i w obieg puszcza, karany będzie domem karnym do ośmiu lat.
W języku polskim (klauzula skrócona): Kto wykazy kasy pożyczkowej podrabia lub fałszuje albo podrobione lub sfałszowane nabywa i puszcza je w obieg karany będzie domem karnym do ośmiu lat.
W języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos ženklus arba tikruosis perdriba, arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos į vartojimą skleidžia, bus baudžiamas katarga iki aštuonių metų.
W języku łotewskim: Kas aiſdewu kałes ſihmes pakaļtaiła waj wilto, waj ari pakaļtaiłitas waj wiltotas łew eegahda um ziteem iſdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihdſ aſtoņi gadeem.

Banknot 1 rubel 1916 Banknot 1 rubel 1916
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro