Logo

Pół marki 1918


Nominał: 1/2 marki
Data emisji: 4 kwiecień 1918
Seria i numer: B•0394216
Wymiar: 110 mm x 70 mm
Znak wodny: Na całej powierzchni przeplatające się romby.
Awers: Kompozycja ornamentalna. Druk typograficzny czarny, pomarańczowy i liliowy.
Rewers: W centrum w rozecie giloszowej cyfrowe i słowne oznaczenie nominału. Druk typograficzny brązowy i ochrowy.
Podpisy: Fischer
Marwitz
Lositz
Autor: Anonimowy twórca.
W obiegu: Północno-wschodnie tereny Polski.
Drukarnia: Prywatna nieniecka drukarnia.
Klauzula: W języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.
W języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos ženklus arba tikruosis perdriba, arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos į vartojimą skleidžia, bus baudžiamas katarga iki aštuonių metų.
W języku łotewskim: Kas aiſdewu kałes ſihmes pakaļtaiła waj wilto, waj ari pakaļtaiłitas waj wiltotas łew eegahda um ziteem iſdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihdſ aſtoņi gadeem.

Banknot pół marki 1918 Banknot pół marki 1918
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro