Logo

5 marek 1918


Nominał: 5 marek
Data emisji: 4 kwiecień 1918
Seria i numer: B 036001
Wymiar: 144 mm x 89 mm
Znak wodny: Na całej powierzchni zachaczające się litery Z oraz gwiazdy wewnątrz których jest litera G lub D.
Awers: Kompozycja ornamentalna. W centrum oznaczenie słowne nominału w języku niemieckim. Druk typograficzny brązowy, niebieski i ochrowy.
Rewers: W centrum słowne oznaczenie nominału w języku niemieckim (fünf mark), z lewej w litewskim (penkios markes), a z prawej w łotewskim (peezas markas) Druk typograficzny brązowy, niebieski i ochrowy.
Podpisy: Fischer
Marwitz
Lositz
Autor: Anonimowy twórca. Banknot wykonano według wzoru banknotu emisji poznańskiej o nominale 3 ruble z 1916 roku.
W obiegu: Północno-wschodnie tereny Polski.
Drukarnia: Typographisches Institut Giesecke & Devrient, Lipsk
Klauzula: W języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.
W języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos ženklus arba tikruosis perdriba, arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos į vartojimą skleidžia, bus baudžiamas katarga iki aštuonių metų.
W języku łotewskim: Kas aiſdewu kałes ſihmes pakaļtaiła waj wilto, waj ari pakaļtaiłitas waj wiltotas łew eegahda um ziteem iſdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihdſ aſtoņi gadeem.

Banknot 5 marek 1918 Banknot 5 marek 1918
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro