Logo

20 marek 1918


Nominał: 20 marek
Data emisji: 4 kwiecień 1918
Seria i numer: A 148069
Wymiar: 158 mm x 100 mm
Znak wodny: Na całej powierzchni zachaczające się litery Z oraz gwiazdy wewnątrz których jest litera G lub D.
Awers: Kompozycja ornamentalna. W centrum oznaczenie słowne nominału w języku niemieckim. Druk typograficzny brązowy, czerwony i zielony.
Rewers: W centrum słowne o znaczenie nominału w języku niemieckim (zwanzig mark), z lewej w litewskim (dvidešimt markių), a z prawej w łotewskim (divdesmit markas). Druk typograficzny brązowy, czerwony i zielony..
Podpisy: Fischer
Marwitz
Lositz
Autor: Anonimowy twórca. Banknot wykonano według wzoru banknotu emisji poznańskiej o nominale 10 rubli z 1916 roku.
W obiegu: Północno-wschodnie tereny Polski.
Drukarnia: Typographisches Institut Giesecke & Devrient, Lipsk
Klauzula: W języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.
W języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos ženklus arba tikruosis perdriba, arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos į vartojimą skleidžia, bus baudžiamas katarga iki aštuonių metų.
W języku łotewskim: Kas aiſdewu kałes ſihmes pakaļtaiła waj wilto, waj ari pakaļtaiłitas waj wiltotas łew eegahda um ziteem iſdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihdſ aſtoņi gadeem.

Banknot 20 marek 1918 Banknot 20 marek 1918
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro