Logo

1000 marek 1918


Nominał: 1000 marek
Data emisji: 4 kwiecień 1918
Seria i numer: A•1288321
Wymiar: 190 mm x 110mm
Znak wodny: Na całej powierzchni jasne i ciemne rozety. Na przemian rozeta w kształcie gwiazdy ośmioramiennej z kółkiem w środku i rozeta w kształcie gwiazdy ośmioramiennej podzielona na cztery części. Między gwiazdami jasne figury przypominające krzyż.
Awers: Z prawej strony wizerunek rzymskiego boga Merkurego, odpowiedzialnego za handel. W ręku trzyma kaduceusz, na głowie ma czapkę nazywaną petasos. W oddali widać akwen wodny, na który spogląda Merkury. Najprawdopodobniej jest to Morze Bałtyckie, gdyż tereny „Ober-Ostu” leżały nad tym morzem. Od wieków Morze Bałtyckie stanowiło ważny szlak handlowy dla statków kupieckich, a więc postać boga kupców nie jest przypadkowa. Za Merkurym w zbroi stoi bogini rzemiosła Minerwa. Druk w kolorze zielony - wklęsłodruk. Poddruk, podpisy, data i nazwa emitenta drukowane przy zastosowaniu typografii.
Rewers: Z lewej strony w wyodrębnionym polu postać kobiety stanowiącej alegorię przemysłu. Lewą ręką trzyma koło zębate, na prawym ramieniu ma wsparty młot. W tle wieniec laurowy podkreślający ogromną rolę przemysłu. Niemiecki okupant chciał podkreślić, że poprzez rozwój przemysłu odniósł zwycięstwo. Druk w kolorze zielonym - typografia. Poddruk typograficzny ochrowy. Niektóre elementy drukowane wklęsłodrukiem.
Podpisy: Fischer
Marwitz
Lositz
Autor: Anonimowy twórca.
W obiegu: Północno-wschodnie tereny Polski.
Drukarnia: Reichsdruckerei, Berlin
Klauzula: W języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.
W języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos ženklus arba tikruosis perdriba, arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos į vartojimą skleidžia, bus baudžiamas katarga iki aštuonių metų.
W języku łotewskim: Kas aiſdewu kałes ſihmes pakaļtaiła waj wilto, waj ari pakaļtaiłitas waj wiltotas łew eegahda um ziteem iſdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihdſ aſtoņi gadeem.

Banknot 1000 marek 1918 Banknot 1000 marek 1918
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro