Logo

100 marek 1918


Nominał: 100 marek
Data emisji: 4 kwiecień 1918
Seria i numer: Bez oznaczenia serii, numeracja 0173013
Wymiar: 171 mm x 108 mm
Znak wodny: Na całej powierzchni jasne i ciemne rozety. Na przemian rozeta w kształcie gwiazdy ośmioramiennej z kółkiem w środku i rozeta w kształcie gwiazdy ośmioramiennej podzielona na cztery części. Między gwiazdami jasne figury przypominające krzyż.
Awers: Z lewej strony głowa kobiety w wieńcu z gałązek oliwnych, z prawej głowa mężczyzny w hełmie. W centrum w ozdobnej ramce w kształcie koła cyfrowe oznaczenie nominału, ornamenty roślinne. Druk w kolorze ciemnobrązowym - wklęsłodruk. Poddruk, podpisy, data i nazwa emitenta drukowane przy zastosowaniu typografii.
Rewers: W centrum w rozecie giloszowej cyfrowe oznaczenie nominału. Po bokach w kołach głowy dwóch postaci ( z lewej strony Hermes, z prawej kobieta z wieńcem laurowym). Druk w kolorze brązowym - typografia. Poddruk typograficzny beżowy. Niektóre elementy drukowane wklęsłodrukiem.
Podpisy: Fischer
Marwitz
Lositz
Autor: Anonimowy twórca. Banknot wykonano według wzoru banknotu o nominale 100 rubli z 1916 roku.
W obiegu: Północno-wschodnie tereny Polski.
Drukarnia: Reichsdruckerei, Berlin
Klauzula: W języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.
W języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos ženklus arba tikruosis perdriba, arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos į vartojimą skleidžia, bus baudžiamas katarga iki aštuonių metų.
W języku łotewskim: Kas aiſdewu kałes ſihmes pakaļtaiła waj wilto, waj ari pakaļtaiłitas waj wiltotas łew eegahda um ziteem iſdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihdſ aſtoņi gadeem.

Banknot 100 marek 1918 Banknot 100 marek 1918
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro