Logo

1 marka 1918


Nominał: 1 marka
Data emisji: 4 kwiecień 1918
Seria i numer: A•0714151
Wymiar: 125 mm x 80 mm
Znak wodny: Na całej powierzchni jasne okręgi i czteroramienne gwiazdy.
Awers: Kompozycja ornamentalna. W centrum oznaczenie słowne nominału w języku niemieckim. Druk typograficzny br±zowy, zielony, liliowy.
Rewers: W centrum cyfrowe oznaczenie nominału w rozecie giloszowej. Druk typograficzny granatowy, seledynowy.
Podpisy: Fischer
Marwitz
Lositz
Autor: Anonimowy twórca.
W obiegu: Północno-wschodnie tereny Polski.
Drukarnia: Edler & Krische, Hanover
Klauzula: W języku niemieckim: Wer Darlehnskassenscheine nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.
W języku litewskim: Kas podriba melagingus skolinamosios kasos ľenklus arba tikruosis perdriba, arba padirbtus ar perdirbtus ima ir juos į vartojim± skleidľia, bus baudľiamas katarga iki aątuonių metų.
W języku łotewskim: Kas aiſdewu kałes ſihmes pakaļtaiła waj wilto, waj ari pakaļtaiłitas waj wiltotas łew eegahda um ziteem iſdod, tas teek łodits ar łpaidudarbeen lihdſ aſtoņi gadeem.

Banknot 1 marka 1918 Banknot 1 marka 1918
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro