Logo

50 fenigów 1940


Nominał: 50 fenigów
Data emisji: 15 maj 1940
Seria i numer: Brak serii, numer № 872026
Wymiar: 87 mm x 56 mm
Znak wodny: Brak
Awers: Tarcza Dawida u góry z lewej i na dole z prawej. W centralnym polu menora. Poddruk jasnooliwkowy, siatka giloszowa liliowofioletowa z gwiazd Dawida. Napisy czarne - typografia.
Rewers: Druk liliowofioletowy, napisy czarne - typografia.
Podpis: Mordechaj Chajm Rumkowski
Autor: Autorem waloru jest Ignacy Izaak Gutman, za rozrysowanie giloszy był odpowiedzialny Pinkus Szwarc.
W obiegu: od 9 lipca 1940 do likwidacji Getta
Drukarnia: Siegmunda (Zygmunta) Manitiusa, Łódź, Ludendorferstrasse 87 (ul. Żeromskiego 87)
Klauzula: Wer diese Quittung verfalscht oder nachmacht oder gefalschte Quittungen in verkehr bringt wird strengstens bestraft

Banknot 50 fenigów 1940 Banknot 50 fenigów 1940
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro