Logo

1 marka 1940


Nominał: 1 marka
Data emisji: 15 maj 1940
Seria i numer: A U+201D 367363
Wymiar: 120 mm x 65 mm
Znak wodny: Brak
Awers: Gwiazda Dawida u góry z lewej. Poddruk jasnozielony. Siatka giloszowa w kolorze groszkowym z gwiazd Dawida. Wokół niej jest czarna ramka w kształcie łańcucha z gwiazdami Dawida. Napisy czarne- typografia.
Rewers: Druk jak na awersie. W centrum menora. Po obu jej stronach cyfra 1 w okręgach. Napisy czarne - typografia.
Podpis: Mordechaj Chajm Rumkowski
Autor: Autorem waloru jest Ignacy Izaak Gutman, za rozrysowanie giloszy był odpowiedzialny Pinkus Szwarc.
W obiegu: od 9 lipca 1940 do likwidacji Getta
Drukarnia: Siegmunda (Zygmunta) Manitiusa, Łódź, Ludendorferstrasse 87 (ul. Żeromskiego 87)
Klauzula: Wer diese Quittung verfalscht oder nachmacht oder gefalschte Quittungen in verkehr bringt wird strengstens bestraft

Banknot 1 marka 1940 Banknot 1 marka 1940
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom II)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro