Logo

1000 złotych 1941


Nominał: 1000 złotych
Data emisji: 1 sierpień 1941
Seria i numer: MCSM 242
Wymiar: 196 mm x 103 mm
Znak wodny: Pionowe kreski
Awers: Z prawej strony w medalionie głowa „krakowiaka” w kapeluszu. Druk ciemnobrązowy - offset stochastyczny mający imitować typografię.
Rewers: W centrum widok Wawelu . Druk ciemnobrązowy - offset stochastyczny mający imitować typografię.
Podpis: Prezydent - Feliks Młynarski
Zastępca Prezydenta - Rudolf Jędrzejewski
Autor: Projektantem waloru jest Leonard Sowiński. Ryt płyty wykonał Bogusław Brandt.
W obiegu: Banknot jest rekonstrukcją nie wpowadzonego do obiegu waloru.
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Klauzula: Brak klauzuli prawnej.
Uwagi: Rosnąca inflacja przyczyniła się do podjęcia przez władzę niemiecką decyzji o wprowadzeniu do obiegu banknotu o nominale 1000 złotych. Projekt banknotu wykonał w 1943 roku pracownik PWPW Leonard Sowiński. W początkowej fazie projektowania na rewersie umieszczono tekst w języku ukraińskim. Z pewnością była to chęć przypodobania się ukraińskim nacionalistom z dystyktu Galizien. W trakcie realizacji projektu zastąpiono ukrińskie napisy polskimi. Dość zaawansowane prace dotyczące druku banknotu przerwał koniec drugiej wojny światowej. W 2004 roku na podstawie odnalezionej oryginalenj miedzianej pramatrycy awersu i oryginalej odbitki rewersu (szczotki) wykonano reprodukcję tego waloru. Z poddanej konserwacji zniszczonej pramatrycy awersu wykonano matrycę nagatywową w tworzywie stucznym, z której następnie zrobiono odbitkę na papierze. W ten oto sopsób pozyskaną odbitke poddano obróbce komputerowej, która pozwoliła odtworzyć liczne ubytki powstałe w wyniku zniszczenia pramatrycy. W analogiczny sposób odtworzono odbikę rewersu. W efekcie końcowym powstała rekonstukcja bankotu na paierze prążkowanym typu „Ingres” w odcieniu ecru. Na dolnym marginesie awersu i rewersu zamieszczono oznaczenie „COPY 2004”, aby nie uznawano tego banknotu za oryginalny, pochodzący z epoki.

Banknot 1000 złotych 1941 Banknot 1000 złotych 1941
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom I)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro