Logo

50 złotych 1940


Nominał: 50 złotych
Data emisji: 1 marzec 1940
Seria i numer: B 4307388
Wymiar: 180 mm x 100 mm
Znak wodny: Na całej powierzchni siatka z rąbów w układzie poziomym.
Awers: Z prawej strony w ramce portret Emilii Plater. Brała ona udział w powstania listopadowym. Podobnie jak Joanna d'Arc stała się symbolem bohaterstwa kobiet walczących o niepodległość. Z lewej strony kobieta w tunice będąca symbolem sztuki. W niezadrukowanym polu grafika przedstawiająca gajowego z Białowieży. Niżej rozeta giloszowa. Druk typograficzny ciemnozielony, jasnozielony i brązowy.
Rewers: W centrum widok krakowskich Sukiennic. Druk typograficzny ciemnozielony, jasnozielony, niebieski i brązowy.
Podpis: Prezydent - Feliks Młynarski
Zastępca Prezydenta - Rudolf Jędrzejewski
Autor: Projektantem waloru jest Leonard Sowiński.
W obiegu: od 8 kwietnia 1940 do 10 stycznia 1945
Drukarnia: Giesecke & Devrient, Wiedeń
Klauzula: Brak klauzuli prawnej.
Ciekawostki: Władze polskie zleciły druk tego banknotu państwowej wiedeńskiej firmie Staatsdruckerei. Staatsdruckerei postanowiło zlecić wykonanie zamówienia podwykonawcy. Wybór padł na filię drukarni lipskiej o nazwie Giesecke & Devrient, której siedziba mieściła się w Wiedniu. Banknot wykonano według wzoru banknotu o nominale 50 złotych z 1936 roku. Władze niemieckie kazały usunąć autorowi z pierwowzoru wszelkiego rodzaju elementy patriotyczne. Portret generała Jana Henryka Dąbrowskiego zastąpiono wizerunkiem Emili Plater. Władze okupcyjne nie znały wkładu Emilii Plater w walce o niepodległóść. Fakt ten miała ogromne znaczenie dla patriotów, gdyż naziści pozwolili na emisję banknotu z podobizną kobiety będącej symbolem walki o niepodległość. Zastąpiono wzierunek orła na awersie rozetą giloszową oraz usunięto znak wodny z podobizną generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Banknoty władz okupacyjnych tej emisji potocznie nazywano "młynarkami" od nazwiska prezydenta Banku Emisyjnego, Felikas Młynarskiego.

Banknot 50 złotych 1940 Banknot 50 złotych 1940
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom I)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro