Logo

50 koron 1997 - Czechy


Nominał: 50 koron
Data emisji: 1997
Seria i numer: D01 894635
Wymiar: 134 mm x 64 mm
Znak wodny: Wielotonowy, w niezadrukowanym polu wizerunek profilu głowy św. Agnieszki w koronie.
Awers: Z prawej strony portret czeskiej królewny Agnieszki Przemyślidki (urodzona między 1205 a 1211, zmarła w 1282), która wstąpiła do zakonu klarysek. W 1989 roku została kanonizowana przez Jana Pawła II. Relikwii świętej mimo obiecujących wstępnych eksperymentów nie udało się odnaleźć. Prawdopodobnie zaginęły podczas wojen husyckich (1419-1436). Znane jest tylko kilka kości znajdujących się w około 5 relikwiarzach rozmieszczonych w różnych miejscach Europy. Z lewej strony w gotyckiej rozecie znajduje się płonące serce ze łzą symbolizujące poświęcenie i miłosierdzie świętej. Druk w kolorze purpurowym - wklęsłodruk. Poddruk offsetowy ciemnoszary i różowy.
Rewers: Symbolika rewersu odnosi się do Klasztoru św. Agnieszki w Pradze. Powstał on z inicjatywy samej świętej. W centrum grafiki przedstawiającej sklepienie wczesnogotyckiego kościoła św. Zbawiciela będącego częścią Klasztoru św. Agnieszki w Pradze litera „A” stanowiąca inicjał św. Agnieszki. Wewnątrz litery umieszczony wizerunek św. Franciszka z Asyżu (1181 lub 1182-1226) i jego naśladowczyni św. Klary (1194-1255). Św. Klara była współzałożycielką zakonu klarysek. Dla św. Agnieszki Klara była wzorem do naśladowania. Z prawej strony herb wielki Czech. W prawym dolnym rogu niezadrukowanego pola grafika przedstawiające serce (symbol miłosierdzia). Druk offsetowy szaroniebieski, brzoskwiniowy i różne odcienie czerwieni.
Podpis: Guverner - Josef Tošovský
Autor: Autorem waloru jest Oldřich Kulhánek. Ryt płyty awersu wykonał Miloš Ondráček, a rewersu Václav Fajt.
W obiegu: od 10 września1997 do 31 marca 2011
Drukarnia: Státní Tiskárna Cenin, Praga
Klauzula: Padělání bankovek se trestá podle zákona
Zabezpieczenia: Do zabezpieczeń można zaliczyć:
▸metalizowana syntetyczna nitka okienkowa o szerokości 1,4 mm z powtarzającym się negatywowym napisem „50 KČ” oraz jego odbiciem lustrzanym;
▸mikrodruki - na awersie powtarzające się cyfry „50” (pole z prawej strony portretu z cyfrowym oznaczeniem nominału), na rewersie powtarzający się tekst „PADESÁTKORUMN” (pole z prawej strony godła);
▸recto-verso - elementy napisu „ČR” (Česká republika) w białym okręgu wydrukowane po obu stronach banknotu, uzupełniają się pod światło tworząc całość;
▸efekt kątowy - na awersie banknotu w prawym dolnym rogu widoczna w zależności od kąta patrzenia liczba „50” w układzie poziomym;
▸oznaczenie dla niewidomych - na awersie w prawym górnym rogu trzy kropki o średnicy 4 mm oddalone od siebie o 5 mm o wypukłych brzegach;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym - pomarańczowe włókna zabezpieczające zatopione w masie papierowej w kolorze jasno niebieskim i bursztynowym.
Uwagi: Banknot można jeszcze wymieniać w biurach Czech National Bank (CBN) w Pradze, Pilznie, Brnie, Kralowym Hradecu, Ostrawie, Czeskich Budziejowicach i Uście nad Łabą do 31 marca 2017 roku. Został on zastąpiony monetą o nominale 50 koron czeskich zaprojektowaną przez Ladislav Kozák. Banknot wzorowany na papierowym banknocie o nominale 50 koron z 1993 i 1994 roku.

Banknot 50 koron 1997 Banknot 50 koron 1997
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z publikacji Leopolda Surga „České Bankovky a mince 1993-2012” i strony internetowej www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-226

© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro