Logo

100 koron 1997 - Czechy


Nominał: 100 koron
Data emisji: 1997
Seria i numer: D66 081927
Wymiar: 140 mm x 69mm
Znak wodny: Wielotonowy, w niezadrukowanym polu wizerunek profilu głowy króla Karola IV.
Awers: Z prawej strony portret czeskiego króla Karola IV Luksemburskiego (1316-1378). Był on monarchą o znaczeniu europejskim, o czym świadczą zajmowane przez niego stanowiska: król Rzymian (Niemiec) od 1347 do 1378 (od 1346 antykról), Święty Cesarz Rzymski od 1355 do 1378, król Włoch od 1355 do 1378, król Czech 1346 do 1378 oraz elektor Brandenburgii od 1373 do 1378. Ufundował Uniwersytet Praski (obecny Uniwersytet Karola) oraz wzniósł zamek Karlštejn. Obecnie symbolem Pragi jest Most Karola. Z prawej strony waloru gotyckie sklepienie krzyżowe. Z lewej i prawej strony nitki zabezpieczającej odpowiednio awers i rewers grosza praskiego będącego w obiegu za panowania Karola IV. Druk w kolorze ciemnozielonym - wklęsłodruk. Poddruk offsetowy zielony, fioletowy i ochrowy.
Rewers: W centrum historyczna pieczęć Uniwersytetu Karola. Z lewej strony pieczęci w niezadrukowanym polu inicjał „K” (od imienia Karol) widniejący na początku aktu fundacyjnego Uniwersytetu Praskiego z 1348 z roku. Z obu stron pieczęci na górze grafiki okien gotyckich, a na dole figury geometryczne przypominające witraże z katedry św. Wita w Pradze. Z prawej strony zadrukowanej powierzchni herb wielki Czech. W prawym dolnym rogu niezadrukowanego pola w okręgu stylizowana litera „K”. Druk offsetowy fioletowy, zielony i ochrowy.
Podpis: Guverner - Josef Tošovský
Autor: Autorem waloru jest Oldřich Kulhánek. Ryt płyty awersu wykonał Miloš Ondráček, a rewersu Václav Fajt.
W obiegu: od 15 października 1997
Drukarnia: Státní Tiskárna Cenin, Praga
Klauzula: Padělání bankovek se trestá podle zákona
Zabezpieczenia: Do zabezpieczeń można zaliczyć:
▸metalizowana syntetyczna nitka okienkowa o szerokości 1,4 mm z powtarzającym się negatywowym napisem „100 KČ” oraz jego odbiciem lustrzanym;
▸mikrodruki - na awersie powtarzające się cyfry „100” (pole z prawej strony portretu z cyfrowym oznaczeniem nominału), na rewersie powtarzający się koncentrycznie tekst „STOKORUMN” (pole z prawej strony godła);
▸recto-verso - elementy napisu „ČR” (Česká republika) w białym okręgu wydrukowane po obu stronach banknotu, uzupełniają się pod światło tworząc całość;
▸efekt kątowy - na awersie banknotu w prawym dolnym rogu widoczna w zależności od kąta patrzenia liczba „100” w układzie poziomym;
▸oznaczenie dla niewidomych - na awersie w prawym górnym rogu zielony prostokąt o wymiarach 1 x 8 mm o wypukłych brzegach;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym - górna część oznaczenia cyfrowego w lewym górnym rogu, górny fragment oznaczenia dla niewidomych i napis „Karol IV” w kolorze seledynowym oraz pomarańczowe włókna zabezpieczające zatopione w masie papierowej w kolorze jasno niebieskim i bursztynowym.
Uwagi: Banknot wzorowany na papierowym banknocie o nominale 100 koron z 1993 i 1995 roku.

Banknot 100 koron 1997 Banknot 100 koron 1997
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z publikacji Leopolda Surga „České Bankovky a mince 1993-2012” i strony internetowej www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-158

© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro