Logo

100 złotych 1932 (1940)


Nominał: 100 złotych
Data emisji: 2 czerwiec 1932 (1940)
Wymiar: 175 mm x 98 mm
Znak wodny: Znak wodny wielotonowy, w niezadrukowanym polu wizerunek profilu głowy królowej Jadwigi Andegaweńskiej, poniżej którego widnieje napis „100 ZŁ”
Awers: Nadruk na banknocie o nominale 100 złotych z datą emisji 2 czerwca 1932 roku koloru czerwonego w postaci ramki zawierającej napis „Generalgouvernement/ für die besetzen polnische Gebiete” (Generalne ubernatorstwo na ziemiach polskich) oraz nominał umieszczony w rozecie giloszowej w lewym górnym i prawym dolnym rogu. Dodatkowo pod nadrukowaną giloszą z lewej strony zamieszczono dwa równoległe paski giloszowe. Druk maszynowy typograficzny czerwony.
Rewers: Brak nadruku.
W obiegu: od 1 lutego 1940 do 20 maja 1940 (ostateczny termin wymiany 20 kwietnia 1940)
Drukarnia: Przedruku dokonano na zlecenie Zarządu Głównego Kas Kredytowych Rzeszy w Krakowie.
Uwagi: 10 stycznia 1940 roku Generalny Gubernator Hans Frank wydał rozporządzenie pozbawiające bilety Banku Polskiego o nominale 100 złotych i 500 złotych z 1919(1924) oraz 100 złotych z 1932 i 9134 mocy uiszczenia opłat z dniem 1 stycznia 1940 roku. 29 stycznia Hans Frank wydał nowe roporządzenie wprowadzające do obiegu wcześniej przedrukowane bilety Banku Polskiego o nominale 100 złotych z 1932 i 1934 roku.

Banknot 100 złotych 1932(1940) przedrukowany Banknot 100 złotych 1932(1940) przedrukowany
Do opisu banknotu wykorzystano informacje z katalogu Pana Czesława Miłczaka „Banknoty polskie i wzory” z 2012 roku (Tom I)
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro