Logo

Banknot testowy Jan Krzeptowski "Sabała"

Oznaczenie: 2010
Data druku: 2010
Seria i numer: a) bez oznaczenia serii i numeracji ( brak Kinegramu i oscypków)
b) BN 4007615
Wymiar: 150 mm x 80 mm
Znak wodny: Wielotonowy, w niezadrukowanym polu portret Jana Krzeptowskiego Sabały. W tle widoczny fragment drzwi góralskich. Dodatkowo został umieszczony znak wodny jednotonalny wykonany przy wykorzystaniu techniki galwanotypii w postaci parzenicy góralskiej.
Awers: W centrum lekko z prawej strony portret Jana Krzeptowskiego Sabały według szkicu Stanisława Witkiewicza. Sabała był góralem podhalańskim, muzykantem, przewodnikiem tatrzańskim, gawędziarzem. Stał się on symbolem Zakopanego, gdzie z ogromnym szacunkiem odnoszą się do jego postaci mieszkańcy zimowej stolicy Polski. Z lewej strony portretu dziewięćsił. Dodatkowo można zauważyć 7 grafik motyli. Druk w kolorze ciemnobrązowym - wklęsłodruk, poddruk irysowy offsetowy.
Rewers: Z lewej strony widnieje wizerunek budynku „Willi pod Jedlami”. Ten jeden z piękniejszych zabytków Zakopanego został zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza. Został on wybudowany w 1897 roku. W lewym dolnym rogu grafika prezentująca dziewięćsił. Druk w kolorze brązowym i zielonym - wklęsłodruk, poddruk irysowy offsetowy.
Autor: Projektantem waloru jest Agnieszka Próchniak, ryt portretu wykonał ręcznie Jan Maciej Kopecki. Znak wodny wykonał Piotr Kaczmarczyk i Ireneusz Wojaczek.
Drukarnia: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Warszawa
Zabezpieczenia: Do zabezpieczeń można zaliczyć:
▸nitka zabezpieczająca - nitka okienkowa metalizowana o szerokości 4 mm z powtarzającym się tekstem „PWPW S.A” oraz jego odbiciem lustrzanym, między tekstem widnieje logo PWPW, które obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku, ▸mikrodruki offsetowe i stalorytowe - na awersie powtarzające się napisy „PWPWSA” (z prawej strony portretu i pod nim po torze spiralnym (mała czcionka) lub przypadkowo usytuowane poziomo (większa czcionka)), „PAŃSTWOWAWYTWÓRNIAPAPIERÓWWARTOŚCIOWYCH” (w dwóch linijkach z lewej strony portretu zwieńczenie giloszy w kolorze pomarańczowym), „ KINEGRAM zero.zero®” (wokół Kinegramu zero.zero®), na rewersie powtarzające się napisy „ZAKOPANEDOMPODJEDLAMI” (powyżej giloszy znajdującej się na dolnym marginesie waloru), „PWPWSA” (nad i pod wyodrębnionym polem z efektem kątowym oraz w 4 linijkach stanowiących zwieńczenie giloszy z prawej strony grafiki „Domu pod Jedlami”;
▸farba zmienna optycznie - na rewersie w prawym górnym rogu rąb z zaokrąglonymi rogami (połączenie sitodruku z stalorytem) zmieniający kolor w zależności od kąta patrzenia z złoto-zielonego na złoto-magentowy, w rąbie liczbą „2010” zmienia kolor z fioletowego na złoty;
▸farba opalizująca zawierająca mikroelementy OVDot® - na awersie w niezadrukowanym polu grafiki trzech oscypków zmieniających kolor z jasnego różu na pistacjowy , ponadto oscypki zawierają mikroelementy OVDot® firmy Optaligo w postaci mikrohologramów z inskrypcjami, które można dostrzec przy pomocy mikroskopu (gołym okiem nawet trudno dostrzec mikrohologramy);
▸kinegram zero.zero® - zabezpieczenie w kształcie kwiatka znajdujące się na awersie poniżej portretu Sabały lekko z prawej strony wyprodukowane przez firmę OVD Kinegram AG, będącą członkiem spółki Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG zawiera częściowo przeźroczyste i filigranowe elementy (cienkie linie, mikroteksty), na których światło ulega dyfrakcji w wyniku, czego pod różnymi kątami obserwacji widzimy różne wzory (między innymi logo spółki Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG);
▸recto-verso - elementy parzenicy wydrukowane po obu stronach banknotu, uzupełniają się pod światło tworząc całość;
▸efekt kątowy pojedynczy - na rewersie pod grafiką budynku i z prawej strony dziewięćsiłu w polu z dwoma parzenicami widoczny w zależności od kąta patrzenia tekst „PWPW” w układzie poziomym;
▸tęczowy efekt kątowy - na rewersie w lewym górnym rogu element o kształcie kwiatu wykazuje zmienność kolorystyczną w zależności od kąta patrzenia (zabezpieczenie to zostało opracowane przez PWPW w wyniku połączenia offsetu z stalorytem);
▸zabezpieczenia widoczne w świetle podczerwonym - na awersie prawa strona głowy Sabały, seria i numeracja, kinegram zero.zero® oraz napisy z prawej strony portretu : „JAN/KRZEPTOWSKI/-„SABAŁA” 1809-1894/najsynniejszy górla podhalański,/ honorowy przewodnik tatrzański,/muzykant, myśliwy, gawędziarz,/pieśniarz, symbol góralszczyzny.”, na rewersie Dom „Pod Jedlami”, grafika dziewięćsiłu, pole z efektem kątowym wraz z przylegającym do niego elementem graficznym w postaci kwiatu, nitka zabezpieczająca, pole z oznaczeniem cyfrowym „2010” oraz znajdujący się nad nim motyw roślinny;
▸zabezpieczenia widoczne w świetle ultrafioletowym (długość fali 365 nm)- nitka zabezpieczająca w kolorze zielonym, włókna zatopione w masie papierowej w kolorze czerwonym i niebieskim, na awersie oznaczenie pionowe serii i numeracji w kolorze pomarańczowym, z prawej strony numeracji tekst „J cóż te Tatry mają tak cudownie/przyciągającego do siebie,/że się za nimi tęskni,/ jakby za ukochaną osobą?/(...) Uczeni, badacze przyrody,/artyści, poeci,/miłośnicy pięknej natury dążą/do Tatr, jakby do skarbnicy dziwów,/a wracają stamtąd owiani urokiem/niepojętym dla tych, co tam nie byli./Walery Eljasz” w kolorze pomarańczowym i zielonym (dla fali o długośći 254 nm w kolorze pomarańczowym), fragmenty giloszy na dolnym i górnym marginesie w kolorze niebieskim, pomarańczowym i zielonym (dla fali o długośći 254 nm w kolorze pomarańczowym), poniżej portretu parzenica w kolorze pomarańczowym i zielonym (dla fali o długośći 254 nm w kolorze pomarańczowym), grafika kwiatka z lewej strony portretu w kolorze niebieskim, zielonym i pomarańczowym (dla fali o długośći 254 nm w kolorze pomarańczowym) oraz z prawej strony dwa wizerunki motyli w kolorze niebieskim;
▸oznaczenie dla niewidomych (suche tłoczenie) - na rewersie pośrodku lewego i prawego marginesu po 13 prążków oraz na dole niezadrukowanego pola przepiękne tłoczenie przedstawiające kwiat dziewięćsiłu.
Ciekawostki: Znane również egzemplarze, które zamiast Kinegramu posiadają hologram z motywem roślinnym (liście) lub nutkami, bez efektu kątowego tęczowego, z innym kolorem oscypków oraz cyfra „2010” w prawym górnym rogu wydrukowana taką samą farbą jak otaczająca ją figura.
Znak wodny wielotonowy


Znak wodny wielotonowy


Znak wodny jednotonowy


Znak wodny jednotonowy


Mikrotekst pozytywowy w offsecie


Mikrotekst pozytywowy w offsecie


Mikrotekst pozytywowy i negatywowy wokół Kinegramu zero.zero®


Mikrotekst irysowy w stalorycie


Mikrotekst irysowy w offsecie


Mikrotekst pozytywowy w offsecie


Zabezpieczenia widoczne w UV


Zabezpieczenia widoczne w UV


Suche tłoczenie w postaci prążków


Suche tłoczenie w postaci prążków


Suche tłoczenie w postaci kwiatu dziewięćsiłu


Awers w podczerwieni


Rewers w podczerwieni


Relief w offsecie


Druk irysowy


Druk irysowy w giloszu

Efekt kątowy

Kinegram zero.zero®

Tęczowy efekt kątowy


Stalorytowy portret ręcznie rytowany


Druk stalorytniczny

Farba opalizująca

Recto-verso

Recto-verso

Okienkowa metalizowana nitka zabezpieczająca

Farba zmienna optycznie


Numeracja typograficzna ze zmienną wysokością cyfr


Numeracja typograficzna
 

Do opisu banknotu wykorzystano informacje z folderu wydawanego do tego druku promocyjnego przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych
© 2013-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Created by Jaro